Kontakt

Twoja regionalna osoba kontaktowa

Wpisz miasto, aby wyszukać kontakt dla danego regionu

Kontakty SITECH

SITECH Poland sp. z o.o.

ul. Wielicka 28

30-552 Kraków

Tel.: 123541901
Fax: 123541929

biuro@sitech-poland.pl

NIP: 6793095948

Regon: 122971723

   

Serwis i wsparcie techniczne

123541919 

serwis@sitech-poland.pl

Region Północny-Zachód

Regionalny Kierownik Sprzedaży

Krzysztof Binkowski

668867294

krzysztof.binkowski@sitech-poland.pl

Region Południowy-Zachód

Regionalny Kierownik Sprzedaży

Bartosz Teteruk

728416437

bartosz.teteruk@sitech-poland.pl

Region Południowy-Wschód

Regionalny Kierownik Sprzedaży

Ryszard Wanowicz

668867300

ryszard.wanowicz@sitech-poland.pl

Region Północny-Wschód

Regionalny Kierownik Sprzedaży

Robert Furtak

664029002

robert.furtak@sitech-poland.pl

 Key Account Manager

Przemysław Jakowlew

728416424

przemyslaw.jakowlew@sitech-poland.pl

Poproś o ofertę / informacje


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Sitech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w: Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków („Administrator”)
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania oraz ewentualnie w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora i dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy Trimble, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT i wspierające procesy marketingowe.
4. Administrator zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przekazanie następuje w związku z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a następnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i ewentualnego przekazywania Pani/Panu treści marketingowych;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.