Systemy ważące do koparek

Liebherr_Loadrite_x2350
loadrite
maxresdefault (1)
maxresdefault
sddefault
X2350 website hero 260x300
Liebherr_Loadrite_x2350
loadrite
maxresdefault (1)
maxresdefault
sddefault
X2350 website hero 260x300

Opis

Trimble LoadRite X2350 WAGA DO KOPARKI

Prezentacja systemu:

Systemy ważące do koparek LOADRITE X2350 opierają się na unikalnej, opatentowanej technologii, dzięki której możliwe jest uzyskanie pomiaru o dokładności +/-3% bez zakłóceń płynnej pracy koparki. Uzyskanie takiej dokładności umożliwia m.in. nowoczesny czujnik łyżki. Dynamiczny system ważący zapewnia optymalizację każdej łyżki w procesie załadunku.

Skład systemu:

1. Czujnik łyżki

- Czujnik łyżki montowany na łyżce lub sworzniu, mierzy położenie łyżki w celu zwiększenia dokładności pomiaru oraz obszaru pracy operatora (opcja).

2. Czujniki położenia - Czujniki montowane na osiach ramienia i wysięgnika, kontrolują ich ruch.

3. X2350 Komputer - Instalowany w kabinie, przelicza i wizualizuje dane z czujników.

4. Czujniki pochylenia - Montowane na ramie koparki, kontrolują pochylenie i ruch maszyny. Dane z czujników służą do poprawy dokładności pomiaru w przypadku pracy na pochylonym podłożu.

5. Transmisja danych - LOADRITE zapewnia szeroki zakres rozwiązań transmisji danych. Pamięć przenośną, modemy WiFi, radiowe oraz GSM.

6. Drukarka - Wytrzymała drukarka do wydruku dziennych i tygodniowych raportów pracy oraz wydajności.

7. Czujniki ciśnienia - Czujniki ciśnienia podłączone do system hydraulicznego koparki, mierzą ciśnienie w cylindrach podczas podnoszenia ładunku.

Zalety systemu:

1. Optymalny ładunek

 • Właściwa waga
 • Pomiar każdej łyżki
 •  Optymalizacja załadunku samochodów
 • Właściwy załadunek przed pomiarem na wadze najazdowej
 • Właściwy załadunek w lokalizacjach oddalonych od wag najazdowych

2. Większe zyski

 •  Unikanie wielokrotnego ładowania jednego samochodu
 • Unikanie kar za przekroczenie dopuszczalnego obciążenia samochodu
 • Mniejsze koszty transportu, maksymalne ładowanie samochodów
 • Zwiększenie wydajności w tonach na litr paliwa oraz ograniczenie zużycia paliwa przez koparkę i samochody
 • Ograniczenie przestoju maszyn przez optymalizację załadunku

3. Większa wydajność

 • Ciągły wzrost dziennej produkcji
 • Większa sprzedaż bez dodatkowych maszyn i ludzi
 • Skrócony czas cyklu ładowania
 • Kontrola pracy operatora
 • Wzrost ogólnej wydajności

4. Process improvement

 •  Śledzenie i monitorowanie załadunku samochodów oraz użytego materiału
 •  Monitorowanie wydajności maszyn i ludzi
 •  Kontrola stanu magazynów
 •  Monitorowanie obciążenia maszyn i planowanie przeglądów
 •  Zwiększenie wydajności maszyn prze identyfikację niewykorzystanych mocy

Możliwe zastosowania:

 • Perfekcyjny załadunek przed ważeniem samochodu
 • Prace budowlane
 • Załadunek i rozładunek w transporcie wodnym i kolejowym

Broszura PDF

Skontaktuj się z nami


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Sitech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w: Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków („Administrator”)
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania oraz ewentualnie w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora i dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy Trimble, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT i wspierające procesy marketingowe.
4. Administrator zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przekazanie następuje w związku z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a następnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i ewentualnego przekazywania Pani/Panu treści marketingowych;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.