Systemy ważące do ładowarek kołowych

loadrite4
loadrite5
loadrite4
loadrite5

Opis

Trimble LoadRite wagi do ładowarek kołowych

Czujniki do ładowarki - przedniej łyżki

Skład systemu:

1. Przetworniki ciśnienia - Przetworniki ciśnienia łączone są z układem hydraulicznym ładowarki. Ich zadaniem jest odczyt poziomu ciśnienia hydraulicznego w siłownikach w czasie podnoszenia ładunku.

2. Wyzwalacze - Wyzwalacze to precyzyjne czujniki łyżki ładowarkowej pracujące przez cały czas trwania cyklu podnoszenia. Ich zadaniem jest zapewnienie wiarygodnych i powtarzalnych wyników ważenia.

3. Komputer - Komputer LOADRITE to wytrzymałe urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem stanowiącym interfejs umożliwiający obsługę systemu ważenia.

4. Moduł kompensacji nachylenia podłoża - Moduł ten odpowiada za zapewnienie kompensacji nachylenia podłoża, tak aby wskazania przyrządu w warunkach nachylenia terenu były możliwie najdokładniejsze (wyposażenie opcjonalne).

5. Drukarka - To wytrzymałe urządzenie umożliwia drukowanie paragonów zawierających dane produkcji dziennej lub tygodniowej oraz raporty wydajności (wyposażenie opcjonalne).

6. Moduł komunikacji - LOADRITE oferuje szereg rozwiązań wzakresie transmisji danych, zaprojektowanych z myślą o najróżniejszych potrzebach użytkowników. Rozwiązania te umożliwiają komunikację ładowarki z oprogramowaniem do zarządzania materiałami (Material Management System, MMS™) w bezpieczny sposób i bez użycia papieru (wyposażenie opcjonalne).

 

Zalety systemu:

Serwis i wsparcie
  
W ramach globalnej sieci autoryzowanych dystrybutorów oferujemy wsparcie i serwis bezpośrednio u klienta oraz fachową pomoc w doborze odpowiednich rozwiązań. Instalację każdego produktu LOADRITE® wykonują przeszkoleni i certyfikowani przez producenta technicy. Zadaniem technika jest nie tylko instalacja i kalibracja produktu, ale także zapewnienie pełnego szkolenia dla operatora, co daje pewność uzyskania maksymalnych korzyści z inwestycji.

Precyzja ważenia o każdej porze
  
Na dokładność ważenia wpływa temperatura układów hydraulicznych. "Tylko systemy ładowarek kołowych LOADRITE z technologią korygowania wpływu czynników zewnętrznych
(Friction and Ambient Compensation Technology, FACT™) pozwalają na kompensację temperatury cieczy hydraulicznej, tarć w obrębie łożysk i części mechanicznych oraz na utrzymanie poziomów smarowania bez dodatkowych wydatków na czujniki do ładowarki."

Precyzja ważenia bez względu na doświadczenie operatora
  
Wielopunktowa strefa ważenia systemu LOADRITE opartego o czujnik przedniej łyżki znacząco poprawia dokładność pomiarów, nawet w przypadku obsługi prowadzonej przez niedoświadczonego operatora lub w trudnych warunkach.

Dostępne modele:

L2180 - Model L2180 powstał z myślą o zapewnieniu najwyższej dokładności i spójności pomiarów. Dokładność i powtarzalność pomiarów jest istotnym elementem procesu
załadunku. Dzięki oprogramowaniu FACT obliczenia wykonywane przez system L2180 są w najwyższym stopniu precyzyjne niezależnie od pory dnia, typu maszyny, operatora i panującej temperatury.

L2150 - Model L2150 to precyzyjna waga pokładowa zapewniająca wysoką dokładność i powtarzalność pomiarów oraz zapis podstawowych danych. Zastosowanie wielopunktowego wyzwalacza pomiaru, kompensacji przyspieszenia oraz podwójnego pomiaru ciśnienia w modelu L2150 umożliwia uzyskanie wysokiej dokładności niezależnie od prędkości podnoszenia łyżki i ruchu maszyny. System sam zadba o prawidłowy załadunek pojazdu już za pierwszym razem.

Force - FORCE™ to prosty w obsłudze podstawowy system ważenia o najwyższej dokładności. System oferuje mniej funkcji niż inne rozwiązania LOADRITE, co sprawia że jest szybszy i prostszy w obsłudze. Podobnie jak modele L2180 i L2150 system FORCE oferuje opracowaną przez nas technologię ważenia wielopunktowego. Pozwala ona na ważenie bez konieczności przerywania pracy.

 

Broszura PDF

Skontaktuj się z nami


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Sitech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w: Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków („Administrator”)
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania oraz ewentualnie w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora i dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy Trimble, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT i wspierające procesy marketingowe.
4. Administrator zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przekazanie następuje w związku z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a następnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i ewentualnego przekazywania Pani/Panu treści marketingowych;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.