Trimble Business Centre

Screenshot - Surface
Screenshot - Tunneling
Screenshot -Site Takeoff
Screenshot - Corridor
Screenshot - Corridor Mass Haul
CEC - Image - Trimble Business Center - Screenshot9
CEC - Image - Trimble Business Center 2 - Low Resolution
CEC - Image - Trimble Business Center 5 - Low Resolution
CEC - Image - Trimble Business Center 6 - Low Resolution
Screenshot - Surface
Screenshot - Tunneling
Screenshot -Site Takeoff
Screenshot - Corridor
Screenshot - Corridor Mass Haul
CEC - Image - Trimble Business Center - Screenshot9
CEC - Image - Trimble Business Center 2 - Low Resolution
CEC - Image - Trimble Business Center 5 - Low Resolution
CEC - Image - Trimble Business Center 6 - Low Resolution

Opis

Oprogramowanie do tworzenia projektów 3D, Trimble Business Centre, to doskonałe narzędzie do zarządzania danymi.

 


Bezpłatna wersja Business Center 5.0 

 

Bezpłatną wersję podstawową Trimble Business Centre w najnowszej wersji 5.0 , możesz pobrać na stronie internetowej:

http://heavycivil.trimble.com/Registration---BC-Free-Download---NEW_BC---Registration-LP.html

Jeżeli chcesz poznać pełną funkcjonalność Trimble Business Centre z bezpłatną 30-dniową wersją próbną, z dodatkowymi modułami rozszerzającymi funkcjonalność produktu- zgłoś się  do naszych Regionalnych Kierowników Sprzedaży lub pod numerem serwisowym +48 12 354 19 19 

 


 

Oprogramowanie zapewnia łączność pomiędzy biurem, a sprzętem w terenie

 • Umożliwia pobieranie i konwertowanie danych projektowych pochodzących z oprogramowania zewnętrznego, ale możliwe jest również utworzenie i digitalizacja tych danych od początku. Trimble Business Centre posiada wszystkie funkcje umożliwiające tworzenie i kontrolowanie projektów.
 •  Udostępnia wszystkie dane terenowe, zarówno pochodzące z maszyn jak i z systemów pozycjonowania.
 •  Umożliwia tworzenie i eksportowanie danych do systemów geodezyjnych i systemów sterowania maszyn.
 •  Pozwala dokonywać pomiarów i szacunków zapasów materiałowych niezbędnych do realizacji projektu budowlanego.
 •  Umożliwia wizualizację projektów 3D z możliwością przedstawiania poszczególnych warstw.
 •  Pozwala na import plików w formacie Adobe® PDF
 •  Zapewnia bezpośrednie połączenie z Trimble Connected Community w celu wysyłania i odbierania danych terenowych.

 

Możliwości oprogramowania i dostępne modele:

Dane terenowe

 •  Uproszczone zarządzanie danymi terenowymi
 •  Monitorowanie informacji związanych z budową

Analiza danych

 •  Zaawansowane narzędzie do zarządzania danymi powierzchniowymi 3D i Corridors oraz danymi związanymi z systemami GNSS
 •  Możliwość zaznaczania, tworzenia i edytowania danych
 •  Generowanie prostych raportów i wydruków
 •  Transfer informacji pomiędzy biurem, a budową

Przygotowywanie danych

 •  Możliwość ręcznego wprowadzania lub importowania danych w formacie CAD, Adobe® PDF
 •  Możliwość oczyszczania danych
 •  Konwersja danych 2D do modeli 3D

Szacunki ilościowe

Określanie ilości materiałów na podstawie danych CAD lub digitalizacja planów papierowych i plików Adobe PDF w celu przygotowywania wycen i odpowiedzi na oferty. 

Szacunki ilościowe dla dróg

Dla projektów liniowych Trimble Business Centre zapewnia narzędzia niezbędne do importu lub wprowadzania projektów liniowych. Tryb ten umożliwia obliczanie ilości i określanie cen.

Budownictwo

Wszystkie funkcje aktywne

 


Dostępne moduły opcjonalne i zestawy modułów umożliwiają aktywację poszczególnych funkcji. Polecamy następujące moduły, w zależności od Twoich potrzeb:

 • Edycja Viewer
 • Edycja Field Data
 • Edycja Surface Modelling
 • Edycja Survey Intermediate
 • Edycja Survey Advanced
 • Edycja Site Modelling
 • Edycja Site Construction
 • Edycja Infrastructure

 

Chcesz wiedzieć więcej?   Zobacz nasze filmy instruktażowe:   

 https://www.youtube.com/channel/UCRrKL2u0UkAlfNHlmm7HT3g

Skontaktuj się z nami


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Sitech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w: Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków („Administrator”)
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania oraz ewentualnie w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora i dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy Trimble, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT i wspierające procesy marketingowe.
4. Administrator zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przekazanie następuje w związku z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a następnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i ewentualnego przekazywania Pani/Panu treści marketingowych;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.