CR600 - Zaawansowany odbiornik laserowy

smallv1_cr600_photo_002
i-odbiornik-laserowy-spectra-precision-cr600
smallv1_cr600_photo_002
i-odbiornik-laserowy-spectra-precision-cr600

Opis

Laserowy odbiornik CR600 doskonale nadaje się do sterowania maszynami w celu zwiększenia wydajności.

Podaje wysokości przy wszystkich pracach związanych z poziomowaniem i wykopami w promieniu do 460 metrów. Może być trzymany bezpośrednio w ręce, montowany na tyczce geodezyjnej lub na maszynie. Jest wyposażony w system mocowania magnetycznego, dzięki czemu może służyć jako odbiornik do systemu sterowania maszynami i spełniać wymagania wielu zastosowań w terenie.

Wyświetlacz LED widoczny dla operatora maszyny nawet w warunkach silnego nasłonecznienia. Pięć różnych poziomów czułości umożliwiających ustawienie stopnia precyzji w zależności od określonych potrzeb.

Zastosowanie:

  • Kopanie fundamentów.
  • Kopanie piwnic.
  • Kontrola podkładów.
  • Regulacja i kontrola wysokości.
  • Poziomowanie i wyrównywanie szalunków.
  • Równanie betonu.

Gwarancja: 2 lata

 

Broszura PDF

Skontaktuj się z nami


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Sitech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w: Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków („Administrator”)
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania oraz ewentualnie w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora i dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy Trimble, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT i wspierające procesy marketingowe.
4. Administrator zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przekazanie następuje w związku z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a następnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i ewentualnego przekazywania Pani/Panu treści marketingowych;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.