Usługi fotogrametryczne - MD4-1000 LIDAR

md3777_md4-1000-high-back_mdAircraft-hpr
md3923_md4-1000-top_aircraft-rotor-lpr (1)
md3777_md4-1000-high-back_mdAircraft-hpr
md3923_md4-1000-top_aircraft-rotor-lpr (1)

Opis

Planowanie / Lot / Przetwarzanie danych / Wizualizacja

Nasze systemy mdMapper i mdLiDAR łączą w sobie najwyższej jakości drony wraz z dedykowanymi i w pełni zintegrowanymi czujnikami dobranymi do prac w geodezji, mapowaniu, inspekcji, budownictwie oraz w kopalniach odkrywkowych i rolnictwie precyzyjnym.

 

 

Profesjonalne rozwiązania UAV

Systemy te stanowią idealną całość – zawierają w sobie drona, sensory, akcesoria i oprogramowanie, tak by móc zapewnić płynną pracę z danymi od początku do końca procesu.

Szkolenia i usługi fotogrametrii

Zapewniamy także pełne szkolenia z zakresu obsługi systemu i obróbki danych w siedzibie firmy lub u klienta. Po zakończeniu kilkudniowego szkolenia pracownicy będą w stanie samodzielnie zaplanować misje, wykonać naloty i dostarczyć wymagane dane w najwyższej możliwej jakości.

 

 

Skontaktuj się z nami


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Sitech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w: Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków („Administrator”)
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania oraz ewentualnie w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora i dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy Trimble, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT i wspierające procesy marketingowe.
4. Administrator zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przekazanie następuje w związku z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a następnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i ewentualnego przekazywania Pani/Panu treści marketingowych;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.