Kontroler polowy TSC3

trimble_ranger_water_710
tsc3-1-big
TSC3-Controller-002
trimble_ranger_water_710
tsc3-1-big
TSC3-Controller-002

Opis

Kontroler polowy TSC3 to wytrzymały i uniwersalny kontroler, który umożliwia zapis danych terenowych za pomocą zintegrowanego oprogramowania SCS900.

Służy do wykonywania wszelkich pomiarów terenowych, tyczenia, obliczania kubatury mas ziemnych, a także kontroli powierzchni czy też wykopów wykonanych przez maszyny. Umożliwia skonfigurowanie systemów pozycjonowania współpracujących z systemami sterowania maszynami  Trimble GCS900 3D.

Kontroler TSC3 jest wodoszczelny i odporny na pył oraz trudne warunki atmosferyczne występujące na placu budowy. Wyświetlacz jest czytelny zarówno w pełnym słońcu, jak i po zmierzchu. Odporny na temperatury od -30C° do +60C°.

Urządzenie przeznaczone dla:

 • Geodety terenowego
 • Kierownika budowy
 • Kierownika zespołu
 • Każdego, kto chce określić w trybie 3D swoją pozycję w terenie


Możliwe zastosowania:

 • Założenie punktów osnowy i kalibracja terenu
 • Wszelkiego rodzaju pomiary, od pomiarów terenu istniejącego do pomiarów powykonawczych
 • Pomiar i weryfikacja dokładności wykonania robót ziemnych i drogowych
 • Wizualizacja i kontrola wykonania wykopów i nasypów w czasie rzeczywistym
 • Obliczenia geodezyjne, wyznaczanie kubatur mas ziemnych lub zbiorników
 • Obliczenia objętości robót ziemnych 
 • Kontrola dokładności układania nawierzchni asfaltowej
 • Generowanie raportów  na dowód zachowania wymaganych dokładności
 • Ustawianie tachimetru do pracy z systemem sterowania 3D
 • Synchronizacja danych pomiarowych i danych biurowych przez Internet


Zalety produktu:

 • Duży, dotykowy ekran LCD o wysokiej rozdzielczości
 • Pełna klawiatura alfanumeryczna zapewniająca łatwą i intuicyjną obsługę
 • Zintegrowany modem 3G zapewniający szybki dostęp do Internetu, odbiór korekt RTK, wysyłanie e-maili lub wymianę plików za pomocą platformy Connected Community
 • Wbudowany odbiornik GPS i kamera 5MP umożliwiające zapis informacji terenowych na potrzeby dokumentacji wewnętrznej lub kontroli jakości
 • Połączenie Bluetooth nie wymagające kabli
 • Opcjonalne radio 2.4 GHz niezbędne do komunikacji z tachimetrem
 • Możliwość synchronizacji danych terenowych i danych biurowych za pomocą Internetu
 • Możliwość wykorzystania aplikacji  “Trimble Remote Assistance”  zapewniającej szybkie rozwiązanie problemu w sposób zdalny i w czasie rzeczywistym.

 

 

Broszura PDF

Skontaktuj się z nami


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Sitech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w: Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków („Administrator”)
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania oraz ewentualnie w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora i dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy Trimble, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT i wspierające procesy marketingowe.
4. Administrator zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przekazanie następuje w związku z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a następnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i ewentualnego przekazywania Pani/Panu treści marketingowych;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.