Odbiornik ruchomy SPS986

product - SPS986
productbody-SPS986-base
SPS986 with TSC7 T10 003_Low Res
SPS986 with TSC7 003_Low Res
product - SPS986
productbody-SPS986-base
SPS986 with TSC7 T10 003_Low Res
SPS986 with TSC7 003_Low Res

Opis

Precyzyjny odbiornik w wytrzymałej obudowie

Bardzo wytrzymały odbiornik Trimble® SPS986 w obudowie dedykowanej do pracy w ciężkich warunkach oferujący niezawodność wymaganą na współczesnym placu budowy. Trimble SPS986 może być używany jako odbiornik ruchomy lub jako stacja bazowa z możliwością transmisji korekt w trybie radiowym lub Wi-Fi dla innych urządzeń GNSS, włączając w to systemy sterowania maszynami.

Wzmocnione rozwiązanie typu „wszystko w jednym”

► Łączy łatwość obsługi z bezprecedensową wytrzymałością i trwałością zamkniętą w kompaktowej postaci obudowie
► To najmniej zawodny odbiornik w historii Trimble, dlatego nie musisz obawiać się przestojów spowodowanych przez niesprawny sprzęt
► Oszczędzaj czas, bezprzewodowo synchronizując dane projekowe oraz informacje powykonawcze z kierownikiem prac lub siedzibą główną i odbieraj zaktualizowane informacje projektowe bez potrzeby opuszczania budowy
► Odbiera korekty kinematyczne w czasie rzeczywistym (RTK) poprzez wbudowane radio szerokopasmowe, Wi-Fi lub Internet, pozwalając na uzyskiwanie precyzyjnych pomiarów na budowie np. podczas kontroli równania. Ekipy budowlane mogą poświęcić więcej czasu na wykonaniu pracy, a mniej na wytyczaniu i utrzymaniu sprzętu
► Wykorzystuje sygnały z większej ilośćci konstelacji satelitów GNSS w celu zwiększenia wydajności i skrócenia czasu pracy, jednocześnie zapewniając
większą dokładność w trudnych warunkach, np. pod koronami drzew lub w obszarach gęsto zabudowanych
► Własnoręcznie przeprowadzaj precyzyjne pomiary na budowie i oszczędź na kosztach wynajmowania geodetów

 

Technologia Trimble xFill

Technologia Trimble xFill™ umożliwia pomiary bez przestojów w momencie, kiedy chwilowo zostanie utracony strumień danych ze stacji bazowej lub sieci stacji referencyjnych. Oparta na technologii Trimble RTX™ funkcja Trimble xFill wykorzystuje światową sieć stacji referencyjnych firmy Trimble oraz satelitarny transfer poprawek z tejże sieci bezpośrednio do Twojego urządzenia.

Elastyczność

Za pomocą szybkozłączki Quick Relase odbiornik SP5986 można łatwo i szybko przenieść ze skrzynki transportowej prosto na tyczkę, statyw lub pojazd, dzięki czemu można zacząć pracę szybciej, niezależnie od stosowanej techniki.

Dzięki oprogramowaniu terenowemu SCS900, można:

 •  Określić rzędną wkopu lub nasypu.
 •  Wykonywać precyzyjne pomiary nawet przy pochylonej tyczce.
 • Wytyczać punkty lub elementy drogi, spadki itp.
 • Zmierzyć postępy prac budowlanych, obliczyć odległości i objętości.
 • Wykonać pomiary inwentaryzacyjne , kontrolę powierzchni i grubości poszczególnych warstw.

Pomiary, w których nie wymagana jest wysoka precyzja, jak np. przedmiar, wstępne prace pomiarowe czy niektóre pomiary topograficzne, mogą być wykonane bez stacji bazowej korzystając jedynie z poprawek uzyskanych drogą satelitarną.

 

Za pomocą aplikacji Trimble GNSS Status oraz smartfona można szybko sprawdzić stan techniczny urządzenia oraz ilość dostępnych satelit.

Dostęp do konfiguracji odbiornika można uzyskać również dzięki interfejsowi użytkownika Trimble Web Ul dostępnym przez Wi-Fi lub internet. Dzięki wbudowanemu czujnikowi nachylenia eBubble użytkownicy mogą teraz zobaczyć status pionu odbiornika bezpośrednio na ekranie kontrolera, co w znaczny sposób pomoże uniknąć błędów i przyspieszy wykonywanie pomiarów. Oprogramowanie terenowe kontrolera przechowuje dane o pionowości każdego zapisanego punktu.

Najnowsza technologia Trimble Maxwell'", GNSS SPS986 może odbierać więcej sygnałów z satelitów GNSS niż tradycyjny odbiornik GPS. Dzięki temu możesz spodziewać się wyższej dokładności w bardziej wymagającym środowisku, jak obszary miejskie czy tereny zalesione. W efekcie zyskasz więcej czasu, który wykorzystasz bardziej produktywnie na inne zadania.

SPS986  z opcja kompensacji pochylenia

Używanie odbiornika GNSS Trimble SPS986 wraz z oprogramowaniem terenowym Trimble Siteworks daje teraz możliwość dokładnego pomiaru punktów stojąc, idąc lub poruszając się samochodem, nawet gdy odbiornik nie jest umieszczony pionowo. Pełna kompensacja pochylenia sprawia, że oprogramowanie Siteworks jest łatwe do nauki dla początkujących oraz znacząco pozwala skrócić czas pomiaru przez doświadczonych użytkowników. Kompensacja pochylenia podczas pomiaru w ruchu została zaprojektowana w celu umożliwienia wykonania precyzyjnych pomiarów na stromych zboczach podczas ruchu pojazdu oraz stwarza możliwość dokładnych pomiarów objętości mas ziemnych, oszczedzając czas i pieniądze przy planowaniu
wykorzystania składowanych materiałów.

 •  Łatwa i bezpieczna możliwość pomiaru trudno dostępnych punktów (narożników, pasów ruchu pojazdów, elementów odwodnienia)
 • Szybsze pomiary
 • Wydajniejsze tyczenie elementów w terenie
 • Odporność na zakłócenia magnetyczne

 

 

Skontaktuj się z nami


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Sitech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w: Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków („Administrator”)
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania oraz ewentualnie w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora i dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy Trimble, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT i wspierające procesy marketingowe.
4. Administrator zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przekazanie następuje w związku z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a następnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i ewentualnego przekazywania Pani/Panu treści marketingowych;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.