Oprogramowanie polowe Site Controller System SCS900

COGO Area Site Tablet-LR
Grade check Site Tablet 002-LR
Measure Site Tablet 005-LR
SitePulse 20-HR
COGO Area Site Tablet-LR
Grade check Site Tablet 002-LR
Measure Site Tablet 005-LR
SitePulse 20-HR

Opis

Oprogramowanie SCS900 to oprogramowanie polowe oferujące prosty w użyciu interfejs dla brygadzistów i kierowników budowy oraz posiadające wszystkie aplikacje geodezyjne.

Funkcje oprogramowania spełniają potrzeby robót publicznych - natychmiastowe wyniki w terenie sprawiają, że możesz reagować niezwykle szybko. Zapewnia szybszą i wydajniejszą pracę. Dzięki niemu zwiększysz swoją produktywność.

Oprogramowanie zainstalowane w tabletach Trimble pozwala na precyzyjne wykonanie pomiarów, wytyczeń i kontroli przy równoczesnym zapisie wszystkich danych w celu zapewnienia identyfikowalności zadań.

Korzystając zarówno z technologii GNSS jak i z tachimetrów optycznych możesz rozpocząć pracę z jednym z systemów, a kontynuować ją przy użyciu drugiego.

SCS900 jest również niezbędny do uruchomienia systemów sterowania maszynami w trybie 3D.

Funkcje komunikacyjne oprogramowania pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze podczas przekazywania danych między biurem a budową. Zmiana projektu może być wysłana bezpośrednio do brygad w terenie, geodetów lub operatorów maszyn. Dzięki temu unikniesz zastojów i do minimum ograniczysz kosztowne błędy.

Trimble Remote Assistant umożliwi lepsze wsparcie w przypadku problemów w terenie. Dział wsparcia technicznego SITECH Poland będzie mógł zdalnie pracować na Twoim dzienniku polowym.

Zaawansowane pomiary (moduł podstawowy)

Zaawansowane pomiary oprogramowania SCS900 umożliwiają zapis przesuniętych punktów lub linii, wytyczanie różnorodnych projektów, w tym pomiar linii krzywych. Możliwe jest skorzystanie z biblioteki kodów i przypisanie atrybutów do punktów i linii. Niezwykle użyteczne może być na przykład przypisanie do punktu zdjęcia zrobionego za pomocą tabletu. W momencie pobierania pomiarów na BC HCE zdjęcie jest przypisywane do punktu i można wyświetlić je za pomocą kliknięcia.

Moduł drogowy (moduł opcjonalny)

Moduł drogowy oprogramowania SCS900 umożliwia wykonywanie liniowych projektów dróg i autostrad z opcją zarządzania wieloma osiami drogowymi. Umożliwia przeniesienie w teren projektu wykonanego w biurze wraz ze wszystkimi danymi, takimi jak zakodowane punkty, a punkt odniesienia podczas tyczenia i kontroli może być wybrany jako oś jezdni lub jakakolwiek inna linia czy oś. Tyczenie punktów zerowych zostało opracowane tak, by spełniać wymagania firm polskich. Może być ono wykonywane w stosunku do kompletnego projektu liniowego lub w stosunku do pojedynczej osi jezdni.

Projekt może zostać wykonany na naszym oprogramowaniu biurowym Business Center (lub innym) lub też wprowadzony bezpośrednio w terenie. Celem jest zapewnienie natychmiastowej zdolności reakcji.

Moduł tunelowy (moduł opcjonalny)

 

Narzędzie geodezyjne
dla inżynierii lądowej

Samodzielnie możesz wykonać pomiary w terenie. Nie musisz wynajmować zewnętrznego wykonawcy w celu dokonania pomiarów i tyczenia. Narzędzie proste w użyciu i zwiększające Twoją wydajność.

Szybka reakcja, wyniki
w czasie rzeczywistym

Przesyłaj dane w czasie rzeczywistym Jeśli dane nie są zapisane w tablecie, możesz je załadować z pendrive'a i na miejscu stworzyć projekty lub przygotować instrukcje.

Zapis i identyfikowalność

Oprogramowanie zapewnia automatyczny zapis danych, zachowywane są wszelkie dane dotyczące projektów i instrukcji. Dostęp do danych jest natychmiastowy, pojawią się automatycznie, gdy wrócisz na budowę.

Synchronizacja danych

Masz pewność, że zespoły terenowe, operatorzy maszyn i biuro pracują na tych samych danych. Zmiana punktu kontrolnego, dokonana przez brygadę w terenie, lub modyfikacja projektu, dokonana w biurze, kopiuje się automatycznie i w czasie rzeczywistym na projekty pozostałych brygad. Dzięki temu unikniesz błędów, kosztownych poprawek i straty czasu.

 

Broszura PDF

Skontaktuj się z nami


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Sitech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w: Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków („Administrator”)
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania oraz ewentualnie w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora i dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy Trimble, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT i wspierające procesy marketingowe.
4. Administrator zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przekazanie następuje w związku z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a następnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i ewentualnego przekazywania Pani/Panu treści marketingowych;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.