Oprogramowanie Trimble SitePulse

SitePulse_13-LR
SitePulse_08-LR
SitePulse_05-LR
SitePulse_04-LR
SitePulse_03-LR
SitePulse_13-LR
SitePulse_08-LR
SitePulse_05-LR
SitePulse_04-LR
SitePulse_03-LR

Opis

Zapewnij wszystkim jednakowy dostęp do informacji 

Aby skutecznie reagować na problemy jakie pojawiają się w dzisiejszych czasach na placu budowy, kierownicy potrzebują więcej informacji niż może dostarczyć im papierowy projekt. Idealnym rozwiązaniem jest ekonomiczny i prosty w obsłudze zestaw pomiarowy Trimble® z oprogramowaniem SitePulse™. który umożliwia wszystkim równy dostęp do konstrukcyjnych modeli 3D, pozycjonowania GNSS oraz bieżących informacji wykorzystywanych przez inżynierów budowy czy operatorów maszyn.

Kluczowe cechy

Używając Systemu SitePulse kierownicy budowy mogą:

 • Szybciej podejmować decyzje, oparte na dokładnej dokumentacji
 • Uniezależnić się od geodetów dzięki możliwości wykonywania prostych pomiarów geodezyjnych
 • Uzyskać dostęp do aktualnych informacji, które wspierają proces decyzyjny
 • Zwiększyć produkcję, zredukować poprawki oraz dokumentować jakość wykonywanej pracy
 • Polepszyć komunikację pomiędzy placem budowy a biurem

SitePulse zapewnia kierownikom budowy, operatorom oraz pracownikom biurowym równy dostęp do informacji.

Zaprojektowany dla kierowników budowy

SitePulse oferuje prosty, intuicyjny interfejs, dostosowany do potrzeb kierowników budowy, którzy nie mają wykształcenia geodezyjnego. Oprogramowanie działa na Trimble Site Tablet jak i na tabletach innych producentów z systemem Android™, co daje swobodę wyboru zestawu dopasowanego do potrzeb. 

 

Oprogramowanie Trimble SITEPULSE 

Kierownicy budowy mogą używać oprogramowania SitePulse w połączeniu z odbiornikami GNSS aby uzyskać informację o lokalizacji, mieć możliwość odnalezienia w terenie potrzebnych punktów, zweryfikować problemy, wykonać podstawowe pomiary i synchronizować dane z biurem w czasie rzeczywistym, zapobiegając w ten sposób opóźnieniom i zapewniając realizację planu. Rozbudowana funkcja raportowania pozwala użytkownikom zapisywać dane i fotografie powiązane z pozycją GNSS, datą i oznakowaniem czasu, co umożliwia utworzenie dokumentacji audytowej prac z każdego dnia. Raporty mogą być wykorzystane do wychwytywania problemów w terenie, zmian w projekcie oraz zakończonych zadań, aby aktualizować informacje w biurze na bieżąco, co przyspiesza podejmowanie decyzji.

Możliwość wyboru tabletu 

Trimble Site Tablet (Tablet polowy Trimble) – Aby wyeliminować opóźnienia spowodowane powolnym przepływem informacji, połącz biuro z placem budowy dzięki polowemu komputerowi z zaawansowanymi opcjami łączności. Site Tablet został zaprojektowany do codziennej pracy w ciężkich warunkach budowlanych i oferuje duży, dotykowy ekran, dostosowany do użytkowania w jasnym świetle słonecznym.

Dowolne tablety z systemem Android – oprogramowanie SitePulse jest kompatybilne z tabletami innych producentów z systemem Android oraz ekranem min. 7 cali. Zapewnia to wygodę, elastyczność oraz obniżenie kosztów.

 

TRIMBLE CONNECTED SITE

Oprogramowanie SitePulse, będące częścią rozwiązania Trimble Connected Site zawiera:

 • Bezprzewodowa synchronizacja danych – oszczędność czasu i kosztów transportu plików w tradycyjny sposób. Zmiany w projekcie i raporty mogą być przesyłane pomiędzy biurem i budową bezprzewodowo.
 • Wirtualne Stacje Referencyjne (VRS) oraz Trimble Internet Base Station Service (IBSS) – odbiór poprawek przez internet bez konieczności posiadania stacji bazowej na budowie.

Broszura PDF

Skontaktuj się z nami


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Sitech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w: Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków („Administrator”)
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania oraz ewentualnie w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora i dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy Trimble, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT i wspierające procesy marketingowe.
4. Administrator zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przekazanie następuje w związku z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a następnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i ewentualnego przekazywania Pani/Panu treści marketingowych;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.