Rozszerzona rzeczywistość AR

3d
Trimble-Earthworks-March2020-3-scaled
3d
CEC__Image__Earthworks_Augmented_Reality_View_for_Excavators__Screenshot_8
3d
CEC__Image__Earthworks_Augmented_Reality_View_for_Excavators__Screenshot_9
3d
CEC__Image__Earthworks_Augmented_Reality_View_for_Excavators__Screenshot_11
3d
CEC__Image__Earthworks_Augmented_Reality_View_for_Excavators_1__Low_Resolution
3d
CEC__Image__Earthworks_Augmented_Reality_View_for_Excavators_2__Low_Resolution
3d
CEC__Image__Earthworks_VC510_Augmented_Reality_Camera_1_thumb
3d
CEC__Image__Earthworks_VC510_Augmented_Reality_Camera_4__High_Resolution
Trimble-Earthworks-March2020-3-scaled
CEC__Image__Earthworks_Augmented_Reality_View_for_Excavators__Screenshot_8
CEC__Image__Earthworks_Augmented_Reality_View_for_Excavators__Screenshot_9
CEC__Image__Earthworks_Augmented_Reality_View_for_Excavators__Screenshot_11
CEC__Image__Earthworks_Augmented_Reality_View_for_Excavators_1__Low_Resolution
CEC__Image__Earthworks_Augmented_Reality_View_for_Excavators_2__Low_Resolution
CEC__Image__Earthworks_VC510_Augmented_Reality_Camera_1_thumb
CEC__Image__Earthworks_VC510_Augmented_Reality_Camera_4__High_Resolution

Opis

AR - Rozszerzona Rzeczywistość

Rozszerzona rzeczywistość pozwala operatorom koparek w łatwy sposób zrozumieć, jakie wykopy czy nasypy mają wykonać, jakie ma być ich nachylenie. Projekt pojawia się na wyświetlaczu, operator nie musi analizować skomplikowanych projektów ani interpretować pomiarów.

 

Dzięki wykorzystaniu technologii  [Augmented Reality] Trimble umożliwia  połączenie świata cyfrowego z realnym.

 

Obraz z kamery

Na obraz z kamery zamontowanej na maszynie, nakładany jest model 3D odwzorowany w rzeczywistej skali. To pozwala operatorowi zobaczyć, jakie rezultaty pracy powinien osiągnąć.

 

Skontaktuj się z nami


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Sitech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w: Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków („Administrator”)
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania oraz ewentualnie w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora i dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy Trimble, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT i wspierające procesy marketingowe.
4. Administrator zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przekazanie następuje w związku z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a następnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i ewentualnego przekazywania Pani/Panu treści marketingowych;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.