Site Tablet 10

A9R11w21dm_1dw7nem_hxw
A9Rpgoo9z_1dw7neo_hxw
A9R11w21dm_1dw7nem_hxw
A9Rpgoo9z_1dw7neo_hxw

Opis

Tablet polowy Trimble® Site Tablet, lekki trwały i w pełni zintegrowany komputer polowy do zastosowań na budowie.

Nowy tablet polowy Trimble Site Tablet oraz oprogramowanie polowe  Trimble SCS900 dostarczają kadrze budowy w czasie rzeczywistym dane dotyczące poziomów wykopów/nasypów, obliczeń objętości materiałów oraz przekazywania poleceń roboczych, usprawniających podejmowanie decyzji. Jest on zaprojektowany do codziennego użytku na zewnątrz w warunkach budowy, z zaawansowanymi możliwościami łączności eliminującymi opóźnienia powodowane koniecznością aktualizacji danych między biurem a budową.

Tablet polowy Trimble Site Tablet stanowi integralną część rozwiązania Trimble Connected Site®, z wbudowanym modemem komórkowym oraz funkcjami komunikacyjnymi umożliwiającymi przepływ danych do i z budowy.

Dzięki informacjom otrzymywanym w czasie rzeczywistym, kierownik robót może podejmować szybsze i bardziej świadome decyzje.

 

Kontroler prac ziemnych może otrzymywać model projektowy, tworzyć nowe pomiary, a następnie wysyłać wyniki pomiarów i tyczenia z powrotem do biura w celu sprawdzenia. Zmiany w projekcie zapoczątkowane w biurze można także przesyłać do tabletu polowego Trimble Site Tablet, by zespół terenowy szybko otrzymywał aktualne informacje. Wszystkie te czynności można wykonywać bez opuszczania przez pracowników budowy lub biurek, co umożliwia znaczący wzrost wydajności i obniżenie kosztów.

Tablet polowy Trimble Site Tablet jest trwały i zbudowany tak, by wytrzymać codzienne trudne warunki budowy, ale nie jest z tego powodu cięższy.

 

Spełnia on rygorystyczne normy wojskowe MIL-STD-810G w zakresie odporności na upadki, drgania i wilgotność, a dzięki stopniowi ochrony IP65 jest odporny na pył i wodę. W pełni kolorowym, siedmiocalowym ekranie zastosowano szkło Gorilla®, odporne na zarysowania i uderzenia.

Nowy ekran dotykowy, czytelny w bezpośrednim świetle słonecznym.

 

Ekran został opracowany wykorzystując specjalną podwójną technologię, poprawiającą jego czytelność przy pracy na zewnątrz w bezpośrednim oświetleniu słonecznym. Niezależnie jak jasno świeci słońce i czy świeci ono bezpośrednio na ekran, tablet Trimble Site Tablet jest zawsze czytelny. Jego panel dotykowy pozwala użytkownikom na przesuwanie i powiększanie obrazów palcami, rysikiem lub rękawicami pojemnościowymi.

Broszura PDF

Skontaktuj się z nami


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Sitech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w: Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków („Administrator”)
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania oraz ewentualnie w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora i dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy Trimble, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT i wspierające procesy marketingowe.
4. Administrator zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przekazanie następuje w związku z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a następnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i ewentualnego przekazywania Pani/Panu treści marketingowych;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.