System 2D GCS900 (lasery)

System 2D GCS900 - spycharka (lasery)
Deere Dozer LR50withLL400 001
Deere GCS600 with LR410 Dozer 002
GCS400cr
20140627_143403
20140627_143622
System 2D GCS900 - spycharka (lasery)
Deere Dozer LR50withLL400 001
Deere GCS600 with LR410 Dozer 002
GCS400cr
20140627_143403
20140627_143622

Opis

System sterowania 2D umożliwiający kontrolę wysokości i nachylenia lemiesza spycharki.

W zależności od konfiguracji składa się z dwóch odbiorników laserowych lub jednego odbiornika laserowego sprzężonego z czujnikiem nachylenia poprzecznego. Odbiornik laserowy montowany jest na maszcie elektrycznym gwarantując maksymalną elastyczność pracy. Wyświetlacz maszynowy CB450 lub CB460 umieszczony w kabinie podaje wysokość i nachylenie lemiesza w czasie rzeczywistym a w trybie automatycznym zapewnia szybką i precyzyjną realizację płaszczyzny, przez co eliminuje możliwość nadmiernego wybrania bądź nadłożenia materiału.

Możliwe zastosowania:

  • Proste podłoża 
  • Tereny sportowe 
  • Budowa dróg 
  • Budynki handlowe 
  • Nasypy

Możliwe konfiguracje:


Pojedynczy odbiornik laserowy i czujnik nachylenia: System z jednym odbiornikiem laserowym sprzężonym z czujnikiem nachylenia poprzecznego lemiesza. Umożliwia wykonanie stoków i wyrównania końcowego.

System z dwoma odbiornikami laserowymi: System z dwoma odbiornikami laserowymi umożliwia wykonanie prac wymagających dużej precyzji. Umożliwia realizację zadanej płaszczyzny bez względu na kierunek jazdy maszyny.

Rozbudowa:

System rozbudowywalny - możliwość rozbudowy do systemu 3D. 

Broszura PDF

Skontaktuj się z nami


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Sitech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w: Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków („Administrator”)
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania oraz ewentualnie w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora i dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy Trimble, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT i wspierające procesy marketingowe.
4. Administrator zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przekazanie następuje w związku z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a następnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i ewentualnego przekazywania Pani/Panu treści marketingowych;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.