/* Tutaj dodaj swój kod JavaScipt. Jeśli używasz jQuery, nie zapomnij ująć swój kod wewnątrz jQuery.ready() jak na przykładzie: jQuery(document).ready(function( $ ){ // Tutaj Twój kod });

System sterowania maszynami 2D GCS900

2d
System 2D GCS900 - koparka
2d
GCS900 2D HEx 2
2d
GCS900 2D HEx 4
2d
GCS900 2D HEx 5
System 2D GCS900 - koparka
GCS900 2D HEx 2
GCS900 2D HEx 4
GCS900 2D HEx 5

Opis

System 2D GCS900 (Grade Control System) dla koparek jest zaawansowanym rozwiązaniem pomiarowym umożliwiającym w sposób ciągły kontrolować pracę koparki.

Oparty jest o trzy czujniki pochylenia zamontowane na łyżce, ramieniu i wysięgniku maszyny oraz dwuosiowy czujnik pochylenia znajdujący się na korpusie. Dzięki takiej kombinacji połączonej z graficznym wyświetlaczem kabinowym operator jest na bieżąco informowany o stanie wykopu (głębokość, nachylenie) realizując od razu zadane wartości, eliminując tym samym konieczność ciągłej kontroli.

Dodatkowo można zastosować zamocowany na ramieniu odbiornik laserowy wykorzystujący wiązkę lasera zadaną przez umieszczony na budowie niwelator obrotowy i dostosować wykop do konkretnego poziomu. Zmniejsza to zdecydowanie ilość czasu potrzebnego na wykonanie roboty, oszczędza paliwo w koparce, umożliwia pracę mniej doświadczonemu operatorowi (graficzny wyświetlacz w kabinie) i zapewnia centymetrowe dokładności.

Możliwe konfiguracje:

Głębokość, nachylenie i wysokość: Bardzo elastyczny system przeznaczony do wykonywania wykopów, rowów, wyrównywania i kształtowania profilu.

Możliwe zastosowania:

  • Budowa dróg,
  • Obiekty mieszkalne,
  • Rowy,
  • Fosy,
  • Nasypy,
  • Prace podwodne i kanały wodne.

Broszura PDF

Skontaktuj się z nami


 


Dane osobowe zbierane za pośrednictwem witryny internetowej https://sitech-poland.pl/ (zwanej dalej „Witryną internetową”) mają być przetwarzane przez SITECH POLAND Sp z.o.o., administratora danych, dla celów przetwarzania Państwa zapytania o informację oraz lepszego poznania Państwa.
Informacje oznaczone gwiazdką są obowiązkowe na potrzeby obsługi Państwa zapytań.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych mają Państwo:
- prawo dostępu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Państwa danych osobowych;
- prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów;
Mają Państwo również prawo złożyć skargę do organu nadzoru takiego jak Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych.
Mogą Państwo wykonać powyższe prawa, pisząc na następujący adres e-mail: dpo@monnoyeur.com
Jednak Państwa sprzeciw może, w praktyce i w zależności od przypadku, mieć wpływ na Państwa zapytanie o informacje.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania należy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.