System sterowania maszynami 2D GCS900

2d
System 2D GCS900 - koparka
2d
GCS900 2D HEx 2
2d
GCS900 2D HEx 4
2d
GCS900 2D HEx 5
System 2D GCS900 - koparka
GCS900 2D HEx 2
GCS900 2D HEx 4
GCS900 2D HEx 5

Opis

System 2D GCS900 (Grade Control System) dla koparek jest zaawansowanym rozwiązaniem pomiarowym umożliwiającym w sposób ciągły kontrolować pracę koparki.

Oparty jest o trzy czujniki pochylenia zamontowane na łyżce, ramieniu i wysięgniku maszyny oraz dwuosiowy czujnik pochylenia znajdujący się na korpusie. Dzięki takiej kombinacji połączonej z graficznym wyświetlaczem kabinowym operator jest na bieżąco informowany o stanie wykopu (głębokość, nachylenie) realizując od razu zadane wartości, eliminując tym samym konieczność ciągłej kontroli.

Dodatkowo można zastosować zamocowany na ramieniu odbiornik laserowy wykorzystujący wiązkę lasera zadaną przez umieszczony na budowie niwelator obrotowy i dostosować wykop do konkretnego poziomu. Zmniejsza to zdecydowanie ilość czasu potrzebnego na wykonanie roboty, oszczędza paliwo w koparce, umożliwia pracę mniej doświadczonemu operatorowi (graficzny wyświetlacz w kabinie) i zapewnia centymetrowe dokładności.

Możliwe konfiguracje:

Głębokość, nachylenie i wysokość: Bardzo elastyczny system przeznaczony do wykonywania wykopów, rowów, wyrównywania i kształtowania profilu.

Możliwe zastosowania:

  • Budowa dróg,
  • Obiekty mieszkalne,
  • Rowy,
  • Fosy,
  • Nasypy,
  • Prace podwodne i kanały wodne.

Broszura PDF

Skontaktuj się z nami


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Sitech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w: Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków („Administrator”)
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania oraz ewentualnie w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora i dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy Trimble, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT i wspierające procesy marketingowe.
4. Administrator zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przekazanie następuje w związku z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a następnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i ewentualnego przekazywania Pani/Panu treści marketingowych;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.