System 3D GCS900

3d
System 3D GCS900 - koparka
3d
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
3d
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
System 3D GCS900 - koparka
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Opis

System umożliwia określenie dokładnej pozycji koparki oraz wysokości i położenia łyżki w czasie rzeczywistym.

Dane te są przesyłane do operatora w kabinie, który widzi także wartości projektowe. Osiągnięcie zadanej wartości jest zatem bardzo łatwe, system pozwala uniknąć kontroli geodezyjnych w terenie i poprawek. Oszczędzasz czas, paliwo i materiały.

Możliwe konfiguracje:


Pojedynczy system GNSS: Mierzy pozycję i nachylenie koparki oraz porównuje dane z projektem w celu realizacji zarówno prostych wykopów, jak i wykonania złożonych powierzchni projektowych.

Podwójny system GNSS: Mierzy dokładną pozycję koparki (wysokość, spadek, pozycja) w celu realizacji zarówno prostych wykopów, jak i wykonania złożonych powierzchni. System umożliwia ominięcie pewnych obszarów (linii elektrycznych lub istniejących sieci).
 

Sterowanie UTS: Sterowanie za pomocą zrobotyzowanego tachimetru zapewnia bardzo wysoką precyzję wykonywanych przez Ciebie robót ziemnych lub wykończeniowych. Ten system sterowania optycznego może być wykorzysytwany, gdy nie można zastosować rozwiązań opartych o technologię GNSS (zalesiony lub mocno zabudowany teren).


Możliwe zastosowania: 

  • Budowa tam i zbiorników,
  • Nasypy, skarpy,
  • Projekty infrastrukturalne,
  • Budowa autostrad i linii kolejowych,
  • Obiekty mieszkalne i handlowe.
 

Broszura PDF

Skontaktuj się z nami


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Sitech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w: Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków („Administrator”)
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania oraz ewentualnie w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora i dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy Trimble, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT i wspierające procesy marketingowe.
4. Administrator zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przekazanie następuje w związku z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a następnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i ewentualnego przekazywania Pani/Panu treści marketingowych;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.