System 3D GCS900

System 3D GCS900 - równiarka
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
System 3D GCS900 - równiarka
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Opis

To rozwiązanie umożliwi Ci wykonywanie robót związanych z niwelowaniem terenu w sposób szybki i o stopniu precyzji wymaganym w przetargach, nawet w przypadku najbardziej złożonych projektów.

Wykończenia wykonywane są w niezwykle precyzyjny sposób, z dokładnością niemal co do milimetra, przy mniejszej liczbie przejazdów.

Wyświetlacz maszynowy umieszczony w maszynie określa dokładną pozycję każdej części lemiesza w stosunku do wysokości projektowych, w celu obliczenia niezbędnych do wykonania nasypów i wykopów. Dane te są następnie wykorzystywane do kontroli elektrozaworów automatycznego systemu sterowania lemieszem. Są także przesyłane na ekran kabiny, tak by operator sam mógł dokonać poprawek w trybie ręcznym. System pozwoli Ci na uzyskanie najwyższej jakości wykończeń.

Materiały wykończeniowe są obrabiane szybciej i dokładniej, co redukuje koszt samych materiałów, paliwa i zmniejsza zużycie maszyny.


Możliwe konfiguracje:


Pojedynczy system GNSS: Mierzy pozycję i nachylenie lemiesza i porównuje dane z projektem w celu wyrównania terenu, masowych wykopów lub wykonania złożonych kształtów.

Podwójny system GNSS: Mierzy dokładną pozycję, nachylenie i przechylenie lemiesza w celu wyrównania terenu, masowych wykopów na stokach i wykonania złożonych kształtów. 

Pojedyncza lub podwójna antena GNSS z laserowym masztem: Pojedynczy lub podwójny system GNSS z referencyjnym laserem zapewnia dużo większą precyzję dla prac bardzo wymagających w zakresie wyników wysokościowych, takich jak budowa pasów lotniczych lub wykończenia.

Sterowanie optyczne za pomocą tachimetru (UTS): Sterowanie za pomocą tachimetru to niezwykle precyzyjny system umożliwiający maksymalną kontrolę wysokości i nachylenia w przypadku pracy na warstwach lub jeśli niemożliwe jest użycie systemu GNSS (pod drzewami, w pobliżu wysokich budynków itd.).

Możliwe zastosowania:

  • Budowa autostrad i linii kolejowych,
  • Obiekty mieszkalne i handlowe,
  • Lotniska,
  • Wylewanie betonu i płyt.

Rozbudowa:


System rozbudowywalny - możliwość skonfigurowania systemu mieszanego i przełączania z GNSS na UTS i odwrotnie w zależności od warunków budowy.

Broszura PDF

Skontaktuj się z nami


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Sitech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w: Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków („Administrator”)
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania oraz ewentualnie w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora i dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy Trimble, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT i wspierające procesy marketingowe.
4. Administrator zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przekazanie następuje w związku z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a następnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i ewentualnego przekazywania Pani/Panu treści marketingowych;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.