/* Tutaj dodaj swój kod JavaScipt. Jeśli używasz jQuery, nie zapomnij ująć swój kod wewnątrz jQuery.ready() jak na przykładzie: jQuery(document).ready(function( $ ){ // Tutaj Twój kod });

System sterowania maszynami 3D GCS900

System 3D GCS900 - równiarka
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
System 3D GCS900 - równiarka
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Opis

To rozwiązanie umożliwi Ci wykonywanie robót związanych z niwelowaniem terenu w sposób szybki i o stopniu precyzji wymaganym w przetargach, nawet w przypadku najbardziej złożonych projektów.

Wykończenia wykonywane są w niezwykle precyzyjny sposób, z dokładnością niemal co do milimetra, przy mniejszej liczbie przejazdów.

Wyświetlacz maszynowy umieszczony w maszynie określa dokładną pozycję każdej części lemiesza w stosunku do wysokości projektowych, w celu obliczenia niezbędnych do wykonania nasypów i wykopów. Dane te są następnie wykorzystywane do kontroli elektrozaworów automatycznego systemu sterowania lemieszem. Są także przesyłane na ekran kabiny, tak by operator sam mógł dokonać poprawek w trybie ręcznym. System pozwoli Ci na uzyskanie najwyższej jakości wykończeń.

Materiały wykończeniowe są obrabiane szybciej i dokładniej, co redukuje koszt samych materiałów, paliwa i zmniejsza zużycie maszyny.


Możliwe konfiguracje:


Pojedynczy system GNSS: Mierzy pozycję i nachylenie lemiesza i porównuje dane z projektem w celu wyrównania terenu, masowych wykopów lub wykonania złożonych kształtów.

Podwójny system GNSS: Mierzy dokładną pozycję, nachylenie i przechylenie lemiesza w celu wyrównania terenu, masowych wykopów na stokach i wykonania złożonych kształtów. 

Pojedyncza lub podwójna antena GNSS z laserowym masztem: Pojedynczy lub podwójny system GNSS z referencyjnym laserem zapewnia dużo większą precyzję dla prac bardzo wymagających w zakresie wyników wysokościowych, takich jak budowa pasów lotniczych lub wykończenia.

Sterowanie optyczne za pomocą tachimetru (UTS): Sterowanie za pomocą tachimetru to niezwykle precyzyjny system umożliwiający maksymalną kontrolę wysokości i nachylenia w przypadku pracy na warstwach lub jeśli niemożliwe jest użycie systemu GNSS (pod drzewami, w pobliżu wysokich budynków itd.).

Możliwe zastosowania:

  • Budowa autostrad i linii kolejowych,
  • Obiekty mieszkalne i handlowe,
  • Lotniska,
  • Wylewanie betonu i płyt.

Rozbudowa:


System rozbudowywalny - możliwość skonfigurowania systemu mieszanego i przełączania z GNSS na UTS i odwrotnie w zależności od warunków budowy.

Broszura PDF

Skontaktuj się z nami


 


Dane osobowe zbierane za pośrednictwem witryny internetowej https://sitech-poland.pl/ (zwanej dalej „Witryną internetową”) mają być przetwarzane przez SITECH POLAND Sp z.o.o., administratora danych, dla celów przetwarzania Państwa zapytania o informację oraz lepszego poznania Państwa.
Informacje oznaczone gwiazdką są obowiązkowe na potrzeby obsługi Państwa zapytań.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych mają Państwo:
- prawo dostępu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Państwa danych osobowych;
- prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów;
Mają Państwo również prawo złożyć skargę do organu nadzoru takiego jak Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych.
Mogą Państwo wykonać powyższe prawa, pisząc na następujący adres e-mail: dpo@monnoyeur.com
Jednak Państwa sprzeciw może, w praktyce i w zależności od przypadku, mieć wpływ na Państwa zapytanie o informacje.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania należy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.