System 3D GCS900

System 3D GCS900 - spycharka
Wspieramy naszych_budimex_Ostróda_s7 Maciek2
Wyszków_s8_SKanska2
CAT D6N Robert3
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
System 3D GCS900 - spycharka
Wspieramy naszych_budimex_Ostróda_s7 Maciek2
Wyszków_s8_SKanska2
CAT D6N Robert3
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Opis

System GCS900 3D (Grade Control System) dla spycharek jest w pełni automatycznym rozwiązaniem sterującym hydrauliką maszyny umożliwiającym ustawianie wysokości i nachylenia lemiesza.

Dzięki temu w czasie rzeczywistym maszyna jest automatycznie prowadzona „po projekcie” zarówno pod względem realizowanych płaszczyzn poziomych jak również odpowiednich spadków - podczas jednego przejazdu zgarnia od razu odpowiednią ilość materiału, eliminując tym samym konieczność tyczenia i ciągłej kontroli.

Zmniejsza to zdecydowanie (nawet do 80%) ilość czasu potrzebnego na wykonanie roboty, oszczędza paliwo w spycharce, umożliwia pracę mniej doświadczonemu operatorowi (wyświetlacz w kabinie + prowadzenie „po projekcie”) i zapewnia dokładności rzędu 2-3 cm.

Możliwe konfiguracje:

Pojedynczy system GNSS: Jedna antena GNSS umieszczona na stalowym maszcie odpowiadająca za sterowanie wysokością lemiesza oraz czujnik nachylenia odpowiadający za jego nachylenie poprzeczne stanowią idealne rozwiązanie do realizacji masowych robót ziemnych lub wykonania różnego rodzaju projektów.

Podwójny system GNSS: dwie anteny MS992 zamocowane na masztach stalowych pozwalają na pełen komfort robót ziemnych. Sterują zarówno podnoszeniem i opuszczaniem lemiesza jak również jego nachyleniem i to niezależnie od kierunku jazdy maszyny (jazda „po projekcie”). Mierzy dokładną pozycję, nachylenie i przechylenie lemiesza w celu wyrównania terenu, realizacji masowych wykopów na stokach i wykonania najbardziej skomplikowanych projektów. Zastosowanie dwóch anten pozwala na błyskawiczne wyznaczanie ustawienia lemiesza, a tym samym pozwala na szybszą jazdę maszyny co przekłada się na krótszy czas realizacji i dodatkowe oszczędności.

Sterowanie w oparciu o zrobotyzowany tachimetr UTS: Sterowanie za pomocą zrobotyzowanego tachimetru zapewnia milimetrową precyzję wykonywanych przez Ciebie robót ziemnych.  System sterowania optycznego może być wykorzystywany, gdy nie ma możliwości zastosowania rozwiązań opartych o technologię GNSS (zalesiony lub mocno zabudowany teren).

Możliwe zastosowania:

  • Budowa autostrad i linii kolejowych,
  • Obiekty mieszkalne i handlowe,
  • Budowa tam i zbiorników,
  • Projekty infrastrukturalne,
  • Wysypiska i składowiska odpadów technicznych.

 

Broszura PDF

Skontaktuj się z nami


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Sitech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w: Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków („Administrator”)
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania oraz ewentualnie w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora i dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy Trimble, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT i wspierające procesy marketingowe.
4. Administrator zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przekazanie następuje w związku z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a następnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i ewentualnego przekazywania Pani/Panu treści marketingowych;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.