System 3D PCS900

System 3D PCS900 - frezarka
DEX_0843
DEX_0866
DEX_0867
DEX_0876
DEX_0877
DEX_0879
System 3D PCS900 - frezarka
DEX_0843
DEX_0866
DEX_0867
DEX_0876
DEX_0877
DEX_0879

Opis

System frezowania 3D PCS900 umożliwia frezowanie powierzchni o różnym stopniu nachylenia, bez konieczności wcześniejszego wyznaczenia terenu.

Umożliwia przeprowadzenie prac w niezwykle dokładny sposób, bez nadmiernego frezowania, co przekłada się na oszczędne zużycie materiałów i na profile nawierzchni o idealnym zakrzywieniu.

Kontrola frezowania zmniejsza liczbę cykli niezbędnych do otrzymania odpowiedniej wysokości i w większości wypadków umożliwia idealne frezowanie już w pierwszym cyklu.

Wykorzystanie tachimetru SPS w robotach frezujących umożliwia otrzymanie wyjątkowo dokładnych rezultatów. 


Zalety systemu:

  • Bardziej równa powierzchnia: nawet jeśli istniejąca droga jest nierówna, system umożliwi Ci wykonanie prostego cięcia, bez zagłębień i wybojów, dzięki czemu zoptymalizujesz prace związane z układaniem nawierzchni.
  • Większa wydajność: możesz uzyskać wzrost wydajności nawet o 100%.
  • Mniejsze straty kosztownych materiałów: Do ułożenia nawierzchni niezbędna jest mniejsza ilość materiałów, jeśli frezowanie wykonane zostanie w sposób dokładny.
  • Możliwość frezowania złożonych powierzchni: Zmiany nachylenia, przechylenia, duże zakrzywienia - i to bez poprawek!

Możliwe zastosowania:

  • Frezowanie betonu i asflatu,
  • Frezowanie pod tunele.

Broszura PDF

Skontaktuj się z nami


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Sitech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w: Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków („Administrator”)
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania oraz ewentualnie w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora i dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy Trimble, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT i wspierające procesy marketingowe.
4. Administrator zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przekazanie następuje w związku z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a następnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i ewentualnego przekazywania Pani/Panu treści marketingowych;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.