System 3D PCS900

System 3D PCS900 - rozścielacz
DEX_0585
DEX_0588
DEX_0600
DEX_0603
DEX_0605
DEX_0607
GOMACO PCS900 Placer Spreader 001_LR
GOMACO PCS900 Slipform 06-LR
GOMACO PCS900 Slipform 03-LR
20160706_111648
20160706_112505
20160706_111119
20160706_101640
System 3D PCS900 - rozścielacz
DEX_0585
DEX_0588
DEX_0600
DEX_0603
DEX_0605
DEX_0607
GOMACO PCS900 Placer Spreader 001_LR
GOMACO PCS900 Slipform 06-LR
GOMACO PCS900 Slipform 03-LR
20160706_111648
20160706_112505
20160706_111119
20160706_101640

Opis

System PCS900 przeznaczony do rozściełaczy asfaltu jest automatycznym systemem 3D, który umożliwi Ci znaczne zwiększenie wydajności przy układaniu nawierzchni.

System wyświetla plan drogi na wyświetlaczu maszynowym, dzięki czemu w czasie rzeczywistym możesz zobaczyć postęp i pomiary trwających prac. Wynikiem jest niezwykle regularna warstwa, duża oszczędność czasu i mniejsze zużycie materiałów.


Zalety systemu:

  • Nie musisz już rejestrować powierzchni odniesienia przed rozpoczęciem prac. System w czasie rzeczywistym oblicza powierzchnię odniesienia i na jej podstawie określa warstwę nawierzchni, którą należy ułożyć.
  • Nie musisz już stosować szpilek w celu wyznaczenia toru pracy, ponieważ system zapamiętuje projekt, dzięki czemu rozściełacz zna swoją trasę. Ułatwia to także przejazd ciężarówek tam i z powrotem. Nie musząc dłużej troszczyć się o wyznaczenie trasy, zaoszczędzasz dużo czasu.
  • Złożone projekty: dzięki sterowaniu za pomocą tachimetru SPS dokładna pozycja i nachylenie mierzone są w czasie rzeczywistym. Jest to korzystne zwłaszcza w przypadku skomplikowanych projektów z krzywiznami i zmianami nachylenia. Prezentowany system umożliwia tworzenie stoków i zarządzanie projektem 3D zawierającym krzywizny i nachylenia.
  • System umożliwia wybór pracy w trybie 2D lub 3D w zależności od potrzeb projektu. 

 

Możliwe zastosowania:

  • Budowa dróg i autostrad,
  • Pasy lotnicze.

 

 

Broszura PDF

Skontaktuj się z nami


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Sitech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w: Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków („Administrator”)
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania oraz ewentualnie w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora i dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy Trimble, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT i wspierające procesy marketingowe.
4. Administrator zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przekazanie następuje w związku z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a następnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i ewentualnego przekazywania Pani/Panu treści marketingowych;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.