System Sterowania Maszyn Trimble EARTHWORKS dla spycharek

System 3D earthworks - spycharka
EarthworksforDozers01LR
EarthworksforDozers02LR
EarthworksforDozers03LR
EarthworksforDozers04LR
EarthworksforDozers05LR
System 3D earthworks - spycharka TRIMBLE READY_ARO
System 3D earthworks - spycharka
EarthworksforDozers01LR
EarthworksforDozers02LR
EarthworksforDozers03LR
EarthworksforDozers04LR
EarthworksforDozers05LR
System 3D earthworks - spycharka TRIMBLE READY_ARO

Opis

System Sterowania Maszyn Trimble EARTHWORKS dla spycharek

Nowy System Sterowania Maszyn Trimble® Earthworks dla spycharek stworzony został, by umożliwić Ci wykonanie większej ilości zadań w krótszym czasie. Innowacyjna platforma nowej generacji działa z intuicyjnym, łatwym do przyswojenia oprogramowaniem opartym na systemie Android. Doskonały software i sprzęt pozwalają operatorowi na dowolnym poziomie zaawansowania pracować szybciej i produktywniej niż kiedykolwiek dotąd.

INTUICYJNE OPROGRAMOWANIE, TRWAŁY SPRZĘT


Aplikacja do sterowania maszyn Trimble Earthworks działa na 10-calowym (25,7 cm) ekranie dotykowym Trimble TD520 z systemem Android. Oprogramowanie stworzono uwzględniając sugestie operatorów sprzętu budowlanego z całego świata, co zaowocowało interfejsem zoptymalizowanym pod kątem maksymalnej produktywności. Kolorowa grafika oraz intuicyjne funkcje uczenia sprawiają, że obsługę oprogramowania można łatwo opanować. Każdy operator jest w stanie dostosować interfejs do własnego trybu pracy, a szeroki wachlarz konfiguracji widoków umożliwia uzyskanie odpowiedniej perspektywy i maksymalnej wydajności. Earthworks umożliwia bezprzewodowe, automatyczne przesyłanie plików danych pomiędzy maszyną a biurem, dzięki czemu masz zawsze aktualny projekt. Używając systemu operacyjnego Android możesz pobrać inne przydatne aplikacje.


MONTAŻ NA KABINIE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZENIESIENIA DO INNEJ MASZYNY


Trimble Earthworks przeznaczony dla spycharek, z dwoma odbiornikami GNSS zamontowanymi na dachu kabiny, w celu wyeliminowania masztów na lemieszu i zminimalizowania ilości kabli . System oparty na dwóch odbiornikach GNSS jest idealny do pracy na stromych zboczach i do wykonywania skomplikowanych projektów z rygorystycznymi tolerancjami dokładnościowymi. Nowe rozwiązanie umożliwia w łatwy sposób przeniesienie odbiorników GNSS do innych maszyn. Odbiorniki GNSS montowane na kabinie maszyny są łatwe w obsłudze oraz oszczędzają czas potrzebny do ponownego montażu każdego dnia.

 

 

Więcej informacji:

https://construction.trimble.com/pl/earthworks/dozers

Skontaktuj się z nami


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Sitech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w: Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków („Administrator”)
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania oraz ewentualnie w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora i dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy Trimble, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT i wspierające procesy marketingowe.
4. Administrator zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przekazanie następuje w związku z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a następnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i ewentualnego przekazywania Pani/Panu treści marketingowych;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.