Systemy 2D GCS900 (laser)

System 2D GCS900- maszyny kompaktowe
System 2D GCS900- maszyny kompaktowe

Opis

System umożliwiający sterowanie lemieszem maszyny w trybie automatycznym lub wizualizację niezbędnych korekt w trybie ręcznym. 

System może być wyposażony w pojedynczy lub podwójny laser, dzięki czemu uzyskasz dokładną kontrolę wysokości podczas wykonywania robót, zwiększysz precyzję relultatu końcowego, oszczędzisz na paliwie i materiale, a wszelkie prace zakończysz szybciej niż zwykle.

Możliwa konfiguracja:

 • Pojedynczy laser:

Wykorzystywany jest wyświetlacz CB25. Umożliwia automatyzację lemiesza. Dzięki odbiornikom i sterowaniu hydraulicznemu wykonasz prace w bardzo precyzyjny sposób.

Stosowany z odbiornikami laserowymi LR50 lub LR60.

 •  Podwójny laser:

W systemie zainstalowany jest wyświetlacz CB30, który umożliwia przekazywanie danych wysokościowych operatorowi i przesłanie do układu hydraulicznego żądanej wartości nachylenia lemiesza (automatyczna kontrola lemiesza).

Stosowany z odbiornikami laserowymi LR50 lub LR60.

 

Możliwe zastosowania:

 • Budynki komercyjne,
 • Tereny sportowe,

 

Rodzaje maszyn, do których przystosowany jest system:

 • Mini ładowarki skid-steer
 • Mini spycharki
 • Mini równiarki

Skontaktuj się z nami


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Sitech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w: Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków („Administrator”)
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania oraz ewentualnie w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora i dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy Trimble, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT i wspierające procesy marketingowe.
4. Administrator zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przekazanie następuje w związku z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a następnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i ewentualnego przekazywania Pani/Panu treści marketingowych;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.