Trimble Earthworks GO! System sterowania 2D dla maszyn kompaktowych

TrimbleEarthworksGO-Image-1-LR
TrimbleEarthworksGO-Image-2-LR
TrimbleEarthworksGO-Image-3-LR
TrimbleEarthworksGO-Image-4-LR
TrimbleEarthworksGO-Image-5-LR
TrimbleEarthworksGO-Image-8-LR
TrimbleEarthworksGO-Image-1-LR
TrimbleEarthworksGO-Image-2-LR
TrimbleEarthworksGO-Image-3-LR
TrimbleEarthworksGO-Image-4-LR
TrimbleEarthworksGO-Image-5-LR
TrimbleEarthworksGO-Image-8-LR

Opis

Nowy standard w kompaktowym sterowaniu maszyn


Przeznaczony dla wykonawców i właścicieli zainteresowanych ulepszeniem funkcji przystawek niwelujących. System sterowania Trimble® Earthworks GO! zapewnia wysoką dokładność profilowania z poziomu łatwej w obsłudze platformy.

Niezrównana mobilność

Stosowana wyłącznie w Earthworks GO! technologia Trimble GO! Box umożliwia wykonawcom szybką zmianę systemu między maszynami. GO! Box sprawia, że maszyny wystarczy skonfigurować tylko raz, po czym można szybko wrócić do swojej pracy.

 

Sprawdzone działanie

System pozwala uzyskać wiarygodne wyniki już za pierwszym razem. Eliminuje ponadto konieczność samodzielnego określania i korygowania oraz umożliwia prawidłowe profilowanie szybciej niż kiedykolwiek. Operatorzy korzystający z systemu sterowania maszyn zwiększyli swoją produktywność średnio o 20%. Trimble Earthworks GO! sprawia, że zalety stosowania systemu sterowania maszyn są widoczne bardziej niż kiedykolwiek.

Najważniejsze funkcje systemu 

 •  Zgodność z systemami iOS i Android pozwala operatorom wykorzystać swoje urządzenie jako główny interfejs maszyny
 • Technologia GO! Box umożliwia pełną funkcjonalność, bez konieczności instalacji osprzętu montażowego
 • Nieskomplikowane mocowania zapewniają wygodną obsługę i łatwą konserwację
 • Gotowość do pracy w automatycznym trybie 2D
 • Dołączone instrukcje instalacji i kalibracji umożliwiają łatwą konfigurację
 • Udoskonalona technologia sterowania laserowego pozwala na bardzo precyzyjne profilowanie
 •  Mnogość konfiguracji systemu gwarantuje dokładne i odpowiednio wykończone profile. Dostępne są rozwiązania takie jak podwójny laser, pojedynczy laser + nachylenie oraz tylko nachylenie
 • Zapisywanie profili maszyn umożliwia jednorazową konfigurację

Skontaktuj się z nami


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Sitech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w: Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków („Administrator”)
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania oraz ewentualnie w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora i dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy Trimble, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT i wspierające procesy marketingowe.
4. Administrator zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przekazanie następuje w związku z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a następnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i ewentualnego przekazywania Pani/Panu treści marketingowych;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.