Trimble Earthworks - LOADRITE kontrola masy ładunku

3d
LOADRITE_X2350_load-LR
3d
CEC - Image - Trimble Earthworks with LOADRITE Payload Management - Low Resolution
3d
LPM-EW_01
3d
TD520 Display - Screenshot_20170110-095609
LOADRITE_X2350_load-LR
CEC - Image - Trimble Earthworks with LOADRITE Payload Management - Low Resolution
LPM-EW_01
TD520 Display - Screenshot_20170110-095609

Opis

Trimble LOADRITE kontrola masy ładunku przez system niwelacji Trimble Earthworks

Nadzoruj swoje maszyny w jeszcze większym stopniu dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu zarządzania masą ładunku. Śledź na bieżąco wagę w każdym czerpaku i w całym cyklu.

Cechy i korzyści

Platforma Trimble Earthworks Grade Control Platform ma pomóc operatorom wykonywać więcej czynności w jeszcze krótszym czasie. Wydajność zespołów we wszystkich branżach, które korzystają z Trimble Earthworks, może znacznie wzrosnąć.

Kliknij i dowiedz się więcej o systemie niwelacji Trimble Earthworks

Dzięki uzupełnieniu systemu niwelacji Trimble Earthworks o platformę zarządzania ładunkiem Trimble LOADRITE będziesz jeszcze lepiej wykorzystywał Trimble Earthworks, aby ładować jeszcze więcej w krótszym czasie.

Większa wydajność, mniejsze koszty

 • Śledź załadunki w każdym czerpaku i sprawdzaj wykopy na jednym wyświetlaczu Trimble Earthworks
 • Intuicyjne, łatwe w obsłudze oprogramowanie zapewnia wyższą produktywność operatorów z różnym stopniem umiejętności
 • Zarządzaj podwykonawcami, śledź i monitoruj ładunki ciężarówek i ładunku przewożonego materiału
 • Dokonuj pomiarów wagowych w ruchu za pomocą funkcji ważenia dynamicznego
 • Zwiększ liczbę ton na litr i zmniejsz zużycie paliwa koparek i ciężarówek

Wszechstronność w miejscu pracy

 • Dzięki zaawansowanej technologii czujników pomiarowych Trimble Earthworks wykonawcy mają teraz dostęp do dokładnych informacji na temat wagi ładunku w każdym czerpaku bez konieczności montowania oddzielnego systemu ważenia

Kompatybilność i intuicyjny interfejs

 • Kompatybilność z różnorodnym parkiem maszynowym
 • Trimble Earthworks Grade Control Platform działa na 10-calowym (25,7 cm) ekranie dotykowym Trimble TD520 z systemem Android
 • Zoptymalizowany interfejs zapewniający łatwą obsługę i produktywność

Skontaktuj się z nami


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Sitech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w: Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków („Administrator”)
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania oraz ewentualnie w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora i dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy Trimble, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT i wspierające procesy marketingowe.
4. Administrator zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przekazanie następuje w związku z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a następnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i ewentualnego przekazywania Pani/Panu treści marketingowych;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.