/* Tutaj dodaj swój kod JavaScipt. Jeśli używasz jQuery, nie zapomnij ująć swój kod wewnątrz jQuery.ready() jak na przykładzie: jQuery(document).ready(function( $ ){ // Tutaj Twój kod });

Trimble SiteVision

CEC__Image__Trimble_SiteVision_Screenshot_4
CEC__Image__Trimble_SiteVision_Screenshot_3
CEC__Image__Trimble_SiteVision_Screenshot_2
CEC__Image__Trimble_SiteVision__Low_Resolution_16
CEC__Image__Trimble_SiteVision_Screenshot_4
CEC__Image__Trimble_SiteVision_Screenshot_3
CEC__Image__Trimble_SiteVision_Screenshot_2
CEC__Image__Trimble_SiteVision__Low_Resolution_16

Opis

Wytrzymały system, rzeczywistości rozszerzonej do wizualizacji projektu w terenie oraz raportowania

Trimble® SiteVision™ jest przyjaznym dla użytkownika, uniwersalnym narzędziem służącym do przekazywania informacji na temat nowych projektów, zmian projektowych zespołom terenowym, kontroli, określania wydajności i wykonywania szybkich pomiarów na terenie budowy, w tym punktów, linii i wartości dla pozostałych do wykonania wykopów/nasypów. SiteVision odgrywa kluczową rolę na wszystkich etapach budowy – od planowania i początkowej wizualizacji, po sprawdzanie postępu i identyfikowanie problemów w celu zmniejszenia kosztów i zwiększenia wydajności.

 

 

Zastosowania


SiteVision zapewnia użytkownikom możliwość łatwego zrozumienia nowych projektów, istniejących instalacji podziemnych oraz tego, jak z biegiem czasu będzie kształtować się krajobraz bez konieczności interpretacji skomplikowanych rysunków papierowych 2D.

 •  Planowanie i wizualizacja postępu prac na budowie, monitorowanie wykonania pracy, zarządzanie jakością oraz identyfikacja problemów na wczesnym etapie w celu zredukowania kosztów i czasu
 • Kontrola zagęszczenia gruntu i grubości ułożonego materiału w odniesieniu do projektu i tolerancji
 • Kontrola projektów i zapobieganie późniejszym problemom dzięki identyfikacji miejsc przebiegu instalacji podziemnych w bezpośrednio w terenie
 • Monitorowanie i prowadzenie kontroli jakości robót ziemnych
 • Synchronizacja danych projektowych i terenowych
 • Wymiana, udostępnianie i współdziałanie w zespole w czasie rzeczywistym dzięki łatwym do zrozumienia wizualizacjom zapewniającym wydajną współpracę z osobami na każdym poziomie umiejętności
 • Poprawa komunikacji z biurem a terenem dzięki łączności z większą liczbą osób na terenie wykonywanych prac i poza nim
 • Wykonywanie zdjęć, pomiarów i notatek w terenie w celu dokładnego i aktualnego raportowania, tworzenie zadań i przypisywanie ich członkom zespołu
 • Użycie modeli 3D aby zwizualizować dane o lokalizacji, wymiarach i parametrach infrastruktury podziemnej takiej jak sieci wodociągowe, gazowe, energetyczne i telekomunikacyjne

 

 

                                                                                                   

Broszura PDF

Skontaktuj się z nami


   


  Dane osobowe zbierane za pośrednictwem witryny internetowej https://sitech-poland.pl/ (zwanej dalej „Witryną internetową”) mają być przetwarzane przez SITECH POLAND Sp z.o.o., administratora danych, dla celów przetwarzania Państwa zapytania o informację oraz lepszego poznania Państwa.
  Informacje oznaczone gwiazdką są obowiązkowe na potrzeby obsługi Państwa zapytań.
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych mają Państwo:
  - prawo dostępu (oraz) do poprawiania, usuwania i przenoszenia Państwa danych osobowych;
  - prawo do wnioskowania o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z uzasadnionych powodów;
  Mają Państwo również prawo złożyć skargę do organu nadzoru takiego jak Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych.
  Mogą Państwo wykonać powyższe prawa, pisząc na następujący adres e-mail: dpo@monnoyeur.com
  Jednak Państwa sprzeciw może, w praktyce i w zależności od przypadku, mieć wpływ na Państwa zapytanie o informacje.
  W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania należy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.