Trimble Stratus

CEC - Image - Trimble Stratus_2.1 - High Resolution
CEC - Image - Trimble Stratus_1.1 - High Resolution
DCIM101MEDIADJI_0411.JPG
Working place with computer, hard hat and project drawings. Draw
CEC - Image - Trimble Stratus_2.1 - High Resolution
CEC - Image - Trimble Stratus_1.1 - High Resolution
DCIM101MEDIADJI_0411.JPG
Working place with computer, hard hat and project drawings. Draw

Opis

Trimble Stratus platforma do wizualizacji i analizy danych fotogrametrycznych

Oprogramowanie Trimble® Stratus umożliwia wykorzystanie dronów w fotogrametrii do celów mapowania. pomiarów i analizy oraz udostępniania precyzyjnych informacji dotyczących placów budowy i sprzętu. Trimble Stratus pomaga w szybszym podejmowaniu decyzji, unikaniu błędów i zwiększenia zysków dzięki bieżącemu dostępowi do aktualnych informacji.

KONTROLA PROJEKTU

Wykonuj obliczenia objętości materiałów nasypów, wykopów, hałd, zasobników, rowów itp.

KONTROLA PROJEKTU

 • Wgraj pliki projektu, aby porównać powierzchnie projektowaną ze stanem obecnym śledzić postępy.
 • Z łatwością wykonuj pomiary odległości, nachylenia i wysokości i porównuj je
  z pomiarami na placu budowy.

ZARZĄDZANIE PODWYKONAWCAMI

 • Wykonuj szybkie obliczenia objętości przemieszczanego materiału dla płatności częściowych.
 • Śledź zmiany na placu budowy na wizualnej osi czasu.
 • Mniej niedomówień, gdyż Twój portal może być udostępniony podwykonawcom.

ZARZĄDZANIE RUCHEM I UTRZYMANIEM

 • Szybko i prosto pomierzysz nachylenie i pochylenie dróg, szerokość i wysokość. Zoptymalizujesz plany zarządzania ruchem dzięki kompletnej, aktualnej mapie placu budowy i w prosty sposób będziesz miał możliwość zarządzania personelem, kierując go w odpowiednie miejsca.
 • Oszczędzaj czas i optymalizuj wydajność pracy, śledząc prawidłowość procesu transportu materiałów.

BEZPIECZEŃSTWO

 • Redukuj ryzyko kontaktu ludzi z maszynami, bezpiecznie mierząc niedostępne lub niebezpieczne obszary za pomocą najnowszych rozwiązań fotogrametrycznych.
 • Uzyskuj podgląd na placu budowy dla zadań inspekcyjnych, bez potrzeby wysyłania tam personelu.
 • Śledź zmiany na drogach technicznych i serwisowych, aby ich jakość nie szkodziła Twojemu sprzętowi.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚRODOWISKO

Uzyskuj częste, szczegółowe zdjęcia z placu budowy i obszarów chronionych, dokumentując zgodność z przepisami.

WYDAJNOŚĆ PROJEKTU

 • Integralność z oprogramowaniem biurowym Trimble Business Center
  i oprogramowaniem terenowym Trimble SiteWorks umożliwia pracę na tych samych danych niezależnie od oprogramowania.
 • Prowadź własne pomiary placu budowy z wysoką dokładnością.
 • Większa precyzja i częstotliwość pomiarów objętościowych umożliwia krótsze czasy realizacji i oszczędności w budżecie.
 • Zdalne śledzenie postępów i kontrolowanie pracy umożliwia zmniejszenie ilości wizyt na placu budowy.
 • Nigdy więcej chaosu i przestojów, wszyscy użytkownicy pracują na tych samych, bieżących danych pomiarowych.

Broszura PDF

Skontaktuj się z nami


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Sitech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w: Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków („Administrator”)
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania oraz ewentualnie w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora i dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy Trimble, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT i wspierające procesy marketingowe.
4. Administrator zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przekazanie następuje w związku z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a następnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i ewentualnego przekazywania Pani/Panu treści marketingowych;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.