VisionLink Powered by Trimble

GCS900 1 (2)
Vision Link tout savoir de votre parc
VisionLink 2
VisionLink 3
VisionLink
GCS900 1 (1)
GCS900 1 (2)
Vision Link tout savoir de votre parc
VisionLink 2
VisionLink 3
VisionLink
GCS900 1 (1)

Opis

VisionLink Powered by Trimble

Prezentacja oprogramowania

Vision Link to platforma on-line służąca do analizy produkcji i zarządzania  parkiem maszynowym. Dzięki niej możesz zarządzać:

 •  sprzętem 
 •  wykorzystaniem maszyn 
 •  parkiem maszynowym 

Umożliwia także podejmowanie właściwych decyzji w odpowiednim momencie i na podstawie wszystkich niezbędnych danych i informacji.

 •  Wiesz, kiedy i w jaki sposób pracują Twoje maszyny. 
 •  Możesz zarządzać użytkowaniem swojego parku maszynowego w celu zredukowania przestojów i zmniejszenia kosztów zużycia paliwa.
 •  Zarządzasz produkcją w bardziej skuteczny sposób. 
 •  Otrzymujesz raporty z aktywności Twojego parku maszynowego i brygad, co pozwala na lepsze zarządzanie pracami.

Co oferuje platforma:

 • Wykazy godzin pracy maszyn
 • Harmonogram używania maszyn w ciągu minionego miesiąca
 • Kontrolę zużycia maszyn
 • Pomoc w konserwacji maszyn Caterpillar (godziny i materiały eksploatacyjne)
 • Nadzór nad obszarami użytkowania maszyn
 • Kontrolę ruchów maszyn na mapie za pomocą Google Maps
 • Link do sklepu z częściami zamiennymi

Powiadomienia w formie SMS i e-mail

Szybkość transmisji raportów

Otrzymujesz dane aktualizowane co 10 minut. Dane są zbierane co minutę, dzięki czemu otrzymujesz niezwykle szczegółowy raport.

Wyposażenie parku maszynowego

Wyposaż swój park maszynowy w systemy sterowania maszynami 3D Trimble w celu lepszego powiązania danych terenowych z platformą Vision Link. Pobieranie danych w czasie rzeczywistym umożliwi Ci szybszą reakcję i większą wydajność. Połączenie wymaga instalacji modemu SNM940 (modem instalowany podstawowo we wszystkich systemach Trimble GCS900 3D).

Skontaktuj się z nami


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Sitech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w: Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków („Administrator”)
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania oraz ewentualnie w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora i dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy Trimble, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT i wspierające procesy marketingowe.
4. Administrator zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przekazanie następuje w związku z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a następnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i ewentualnego przekazywania Pani/Panu treści marketingowych;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.