Works Manager

CEC__Image__Trimble_WorksManager__Tablet_Screenshot__6
CEC__Image__Trimble_WorksManager__Tablet_Screenshot__3
CEC__Image__Trimble_WorksManager__Screenshot__7
CEC__Image__Trimble_WorksManager__Low_Res__10
CEC__Image__Trimble_WorksManager__Low_Res__1
CEC__Image__Trimble_WorksManager__Tablet_Screenshot__6
CEC__Image__Trimble_WorksManager__Tablet_Screenshot__3
CEC__Image__Trimble_WorksManager__Screenshot__7
CEC__Image__Trimble_WorksManager__Low_Res__10
CEC__Image__Trimble_WorksManager__Low_Res__1

Opis

Automatycznie przesyłaj dane w teren bez opuszczania biura

WorksManager firmy Trimble® umożliwia bezprzewodowe przesyłanie danych, takich jak projekty 3D na teren budowy, co prowadzi do lepszej wydajności, oszczędności czasu i pieniędzy.
Dzięki temu kierownicy prac i osoby odpowiedzialne za dane zyskają pewność, że maszyny i urządzenia rejestrujące dane pracują zawsze na aktualnym projekcie. Praktyczny pulpit wyświetla podsumowanie placów budowy. Wykonawcy mogą uniknąć kosztownych błędów i poprawek mając dostęp do aktualnych danych w terenie w czasie rzeczywistym.

 

 

Z łatwością zarządzaj danymi i zasobami na różnych fazach projektu

WorksManager firmy Trimble jest przyjaznym mobilnym centrum danych zapewniającym dostęp do kluczowych informacji potrzebnych kontrahentom do prawidłowej realizacji zadań przy jednoczesnym minimalizowaniu opóźnień i przestojów.

 

Szczegółowe informacje w czasie rzeczywistym

Dzięki możliwości monitorowania lokalizacji i statusu zasobów, masz pod ręką najnowsze informacje dla lepszej kontroli projektu. Szczegółowe informacje w czasie rzeczywistym na temat
lokalizacji urządzenia i wykonywanych przez niego zadań pomagają w uniknięciu problemów z komunikacją. Aby zaoszczędzić na przejazdach, WorksManager umożliwia rozwiązywanie problemów w terenie z poziomu biura. Sprawnie wspieraj zespół w terenie i reaguj szybko w razie problemu, by pracownicy wznowili wykonywanie swoich zadań.

 

 

Aktualne i precyzyjne dane 

Lokalizacja maszyn jest aktualizowana co 30 sekund, a projekty co 5 minut, dzięki czemu otrzymujesz najnowsze informacje – podejmuj decyzje szybko, by zmieścić się w budżecie i zminimalizować konieczność przeróbek. Zwiększ zakres istniejących korekt stacji bazowej, abyś mógł pracować z większą pewnością na większym obszarze.

 

 

Pakiety WorksManager

 

 

 

Zasady naliczania opłat za subskrypcje WorksManager

 • Okres rozliczeniowy subskrypcji rozpoczyna się w dniu uruchomienia pierwszego pakietu.
 • Czas trwania subskrypcji to 12 miesięcy.
 • Klient może zakupić subskrypcję na dowolną liczbę urządzeń.
 • Koszt zakupu jest zależny od liczby jednocześnie zakupywanych subskrypcji (wg tabeli).
 • Klient w dowolnym momencie może zwiększyć liczbę subskrypcji dla urządzeń.
 • Jest możliwość zmniejszenia liczby urządzeń, ale będzie ona obowiązywać gdy upłynie okres rozliczeniowy.
 • Koszt dodania kolejnych urządzeń uwzględnia liczbę dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego.

 

Przykład:

Klient posiada roczną subskrypcję WorksManager na 1 urządzenie uruchomioną dnia 1 stycznia 2020 r. Koszt takiej subskrypcji to 360 Euro. Chciałby 1 marca dodać jeszcze 3 urządzenia do WorksManager, aby śledzić ich lokalizację i status.

Ponieważ zakup 3 urządzeń mieści się w pierwszym zakresie cenowym, koszt zakupu 3 subskrypcji (3x320€) wynosi 960 Euro.

Uwzględniając czas pozostały do zakończenia okresu rozliczeniowego Koszt powiększenia pakietu obliczony zostanie w poniższy sposób:

960€*305/365=802 €

Gdzie:

 • 960 € – koszt zakupu 3 subskrypcji wg cennika
 • 305 €– liczba dni pozostałych do końca subskrypcji (od 1 marca do 31 grudnia)
 • 365 €– liczba dni w roku

 

 

 

 

 

Broszura PDF

Skontaktuj się z nami


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Sitech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w: Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków („Administrator”)
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania oraz ewentualnie w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora i dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy Trimble, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT i wspierające procesy marketingowe.
4. Administrator zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przekazanie następuje w związku z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a następnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i ewentualnego przekazywania Pani/Panu treści marketingowych;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.