Zrobotyzowane tachimetry serii SPS x20

csm_SPS620_Total_Station_ec7bf49bc3
SPS 620 SPS 720 Studio 002petit
SPS620
Trimble_SPS620_Total_Station__65707
csm_SPS620_Total_Station_ec7bf49bc3
SPS 620 SPS 720 Studio 002petit
SPS620
Trimble_SPS620_Total_Station__65707

Opis

Dzięki zasięgowi aż do 500 metrów tachimetry SPS620 i SPS720 doskonale nadają się do wykonywania działań geodezyjnych w projektach o małej i średniej skali.

Tachimetry te zapewniają dużą precyzję, są dostępne za niższą cenę niż tachimetry SPSx30, które jako jedyne oferują opcję sterowania maszynami.

Tachimetry umożliwiają wykonywanie następujących prac:

 • Pomiar terenu naturalnego lub usuwanie górnej warstwy gleby, wytyczanie punktów styku z glebą i inne, układanie podłoża, powierzchni torów kolejowych i kontrola grubości układanych materiałów, precyzyjne pomiary końcowe
 • Pomiar konstrukcji pionowych, zapasów materiałów i zbiorników.
 • Wykorzystuje mierzone powierzchnie w celu obliczenia objętości
 • Wykonuje pomiary zdalne w przypadku trudno dostępnych obszarów.

Zalety tachimetrów:

 • Kompatybilny z TSC3 i Trimble Site Tablet Oprogramowanie SCS900 wspomagające prace geodezyjne na budowie. Umożliwia kontrolę w czasie rzeczywistym, redukując w ten sposób liczbę błędów i przyspieszając pracę.
 • DR Standard Tryb DR umożliwia pomiar zdalny w bardzo prosty i precyzyjny sposób na całym niedostępnym lub niebezpiecznym obszarze. Ten tryb pomiaru umożliwia bezpośrednie celowanie w punkty, bez użycia pryzmatu.
 • MultiTrack® Tachimetry SPS są zdolne do śledzenia wszystkich rodzajów pryzmatów. Pryzmat może być pasywny lub aktywny. Pryzmat aktywny umożliwia niezwykle dokładne celowanie, a gwarancja pomiaru końcówki tyczki pozwala uniknąć wszelkich błędów.
 • MagDrive® Prędkość obrotu tachimetrów to ponad 86° stopni na sekundę. Bez problemu można śledzić pryzmat nawet przy szybkich przesunięciach.
 • 2.4GHz Radio Technologia oparta na skokowych falach radiowych z 30 specjalnymi kanałami dostępnymi dla działań geodezyjnych. Ten zakres umożliwia uniknięcie jakichkolwiek zakłóceń częstotliwości używanych przez systemy GNSS.

Rodzaje prac:

 • Małe i średnie tereny budowlane, niektóre duże tereny w przypadku wytyczeń specjalnych, na przykład:
 • Wszelkie prace wymagające wysokiego stopnia precyzji (precyzja milimetrowa),
 • Miejsca, gdzie niezbędne są pomiary obszarów niedostępnych lub niebezpiecznych.

Skontaktuj się z nami


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Sitech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w: Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków („Administrator”)
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania oraz ewentualnie w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora i dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy Trimble, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT i wspierające procesy marketingowe.
4. Administrator zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przekazanie następuje w związku z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a następnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i ewentualnego przekazywania Pani/Panu treści marketingowych;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.