Zrobotyzowane tachimetry serii SPS x30 UTS

Równiarka_Maciej_UTS_Podlasie
20170622_101858
SPS930 Total Station studio 001-HR
sps730_
SPS 620 SPS 720 Studio 009-HR
SPS 620 SPS 720 Studio 014
SPS930 Total Station studio 013-HR
sps730
Równiarka_Maciej_UTS_Podlasie
20170622_101858
SPS930 Total Station studio 001-HR
sps730_
SPS 620 SPS 720 Studio 009-HR
SPS 620 SPS 720 Studio 014
SPS930 Total Station studio 013-HR
sps730

Opis

Zrobotyzowane tachimetry SPS kompatybilne z systemami sterowania maszynami (UTS, Universal Total Station)

Tachimetry z serii SPS oferują Ci niezrównaną kontrolę wszystkich działań geodezyjnych, takich jak pomiary czy tyczenie, dzięki dokładnemu pomiarowi z zastosowaniem pryzmatu lub bez, zarówno statycznemu, jak i dynamicznemu.

Pomiar może być pojedynczy lub uśredniony, możliwe są także funkcje skanowania. Tachimetry są zrobotyzowane, nadają się doskonale do systemów sterowania maszynami ze względu na funkcję śledzenia dynamicznego, nawet przy dużej prędkości, zdolności przesyłania zsynchronizowanych danych i monitoringu aktywnego lustra maszynowego.

Zalety tachimetrów:

Uniwersalne tachimetry SPS730 i SPS930 zostały zaprojektowane z myślą o trudnych warunkach na placu budowy i nieprzyjaznych warunkach atmosferycznych. Jako narzędzie optyczne tachimetr zapewnia milimetrową precyzję i może być używany nawet w obszarach zakrytych, w których technologia GNSS nie ma zastosowania. 

Możliwe zastosowania:

 • Pomiary terenu naturalnego lub usuwanie wierzchniej warstwy gleby,
 • Wytyczanie punktów styku z gruntem i inne roboty,
 • Układanie podłoża i kontrola grubości układanych materiałów,
 • Szczegółowe pomiary końcowe,
 • Montaż i kontrola systemów sterowania maszynami.

Funkcje pomiaru bezlustrowego i skanowania są niezbędne do pomiaru obszarów niedostępnych, takich jak pomiary początkowe, pomiary zapasów materiałów lub głębokich zbiorników. Umożliwiają obliczanie objętości w czasie rzeczywistym.

Pomiar i wyznaczanie terenu pod tunele, ze specjalnymi funkcjami skanowania.

 

Zalety uniwersalnych tachimetrów:

 • Technologia Multi-Track

Bez względu na to czy mamy do czynienia z pryzmatem pasywnym czy też aktywnym tachimetry uniwersalne są w stanie śledzić go nawet przy dużej prędkości. Możesz zatem pracować szybciej i w ten sposób zwiększyć swoją wydajność.

 • Technologia MagDrive Servo

Obrót tachimetru o ponad 115° w ciągu jednej sekundy. Tachimetry mogą zatem śledzić każdą maszynę podczas pracy lub szybkiego przemieszczania się.

 • Technologia SurePoint

Automatycznie koryguje kąty pionowe i poziome oraz punkt tachimetru, dzięki czemu pomiary są wyjątkowo dokładne, bez względu na warunki.

 • Radio 2.4GHz

Technologia oparta na skokowych częstotliwościach radiowych z 30 kanałami specjalnymi dostępnymi dla działań geodezyjnych i 30 innymi kanałami dla działań sterowania maszynami. Ten zakres umożliwia uniknięcie jakichkolwiek zakłóceń częstotliwości używanych przez systemy GNSS. 

 • 3Hz DR skanowanie

Funkcje skanera do pomiaru profili pionowych lub silnych nachyleń w strefach magazynowych lub zbiornikach. Pozwala uniknąć użytkownikowi niebezpiecznych sytuacji. Niezwykle szybkie narzędzie, dzięki któremu wcześniej niedostępne pomiary stają się możliwe.

 • Servo / Autolock / Robotyka

Tachimetry pozwalają zaspokoić potrzeby realizowanej przez Ciebie inwestycji. Można pracować w parach lub w pojedynkę, dzięki funkcji blokowania celownika (lub pryzmatu) i zdalnego sterowania urządzenia. Sterowanie i transmisja danych pomiarowych pomiędzy kontrolerem a urządzeniem przebiega w czasie rzeczywistym.

 

Rodzaje prac:

 • Tereny budowy, gdzie niezbędna jest milimetrowa precyzja bez względu na to, jak rozległy jest obszar.
 • Technologia ta może być także używana, gdy technologia GNSS nie jest aktywna (brak sygnału z satelity).
 • W przypadku przeprowadzania pomiarów na obszarach niedostępnych lub niebezpiecznych.
 • Tereny budowy, gdzie wykorzystywane są precyzyjne systemy sterowania maszynami.

Skontaktuj się z nami


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Sitech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w: Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków („Administrator”)
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania oraz ewentualnie w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora i dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy Trimble, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT i wspierające procesy marketingowe.
4. Administrator zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przekazanie następuje w związku z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a następnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i ewentualnego przekazywania Pani/Panu treści marketingowych;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.