Serwis tachimetrów

1

Oddając urządzenie do przeglądu w Serwisie SITECH Poland masz pewność, że będzie precyzyjnie przygotowane do pracy w nadchodzącym sezonie.

Serwisowanie tachimetrów

Decydując się na serwis tachimetrów w SITECH Poland masz pewność, że będą one precyzyjnie przygotowane do pracy w nadchodzącym sezonie. Dzięki dużemu doświadczeniu oraz profesjonalnie wyposażonemu warsztatowi jesteśmy w stanie zająć się praktycznie każdą naprawą tachimetrów. Zdiagnozujemy oraz usuniemy każdą usterkę oraz podpowiemy najlepsze rozwiązania. Serwisowanie tachimetrów u nas to gwarancja, że Twój sprzęt będzie sprawny przez długi czas.

W ramach przeglądu gwarantujemy:

 • czyszczenie instrumentu
 • czyszczenie optyki
 • czyszczenie osi lunety
 • aktualizację oprogramowania
 • sprawdzenie i usunięcie blędów kolimacji i miejsca zera
 • sprawdzenie i usunięcie błędów inklinacji
 • kolimację trackera
 • sprawdzenie poprawności pomiaru odległości
 • sprawdzenie pionu optycznego
 • ustawienie pionu optycznego
 • kalibrację kompensatora
 • przegląd spodarki
 • kalibrecję serwomotorów
 • sprawdzenie połączenia radiowego
 • wyczyszczenie błędów instrumentu
 • kasowanie komunikatu serwisowego

Aby umówić termin przeglądu lub naprawy tachimetrów skontaktuj się z naszym Serwisem już teraz.

serwis@sitech-poland.pl
+48 12 354 19 19 

Skontaktuj się z nami


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Sitech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w: Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków („Administrator”)
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania oraz ewentualnie w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora i dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy Trimble, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT i wspierające procesy marketingowe.
4. Administrator zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przekazanie następuje w związku z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a następnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i ewentualnego przekazywania Pani/Panu treści marketingowych;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.