Gwarancje i wydłużenie gwarancji

20170426_150115_001

Wiemy jak wymagające jest prowadzenie firmy w sektorze budownictwa. Chcemy mocno wspierać Twój biznes.

Programy gwarancyjne Trimble Protected Program od SITECH Poland to więcej niż spokojny sen:

 •  12 miesięcy  gwarancji na sprzęt
 •  Darmowe aktualizacje firmware
 •  Dostęp do najlepszego serwisu
 •  Telefoniczne wsparcie naszego inżyniera

 

KARTA GWARANCYJNA PODSTAWOWA

KARTA GWARANCYJNA ROZSZERZONA

20170426_150039

Wybierz bezpieczeństwo, korzystając z rozszerzonej gwarancji Trimble.

Wykupując rozszerzenie gwarancji na sprzęt Trimble, zapewniasz sobie dłuższą gwarancję producenta.

 • Przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy na systemy sterowania
 • Przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy na odbiorniki GNSS: baza lub rover
 • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego w odbiorniku GNSS przez 12 miesięcy
 • Przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy na zewnętrzne elementy odbiornika GNSS
 • Przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy na kontrolery polowe
 • Przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy na tachimetry
 • Przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy na wyświetlacze maszynowe
 • Przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy na lasery z serii SPECTRA PRECISION

Skontaktuj się z nami


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Sitech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w: Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków („Administrator”)
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania oraz ewentualnie w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora i dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy Trimble, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT i wspierające procesy marketingowe.
4. Administrator zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przekazanie następuje w związku z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a następnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i ewentualnego przekazywania Pani/Panu treści marketingowych;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.