Usługi pomiarowe

training

Nasz zespół pomoże Ci we wszelkich pracach pomiarowych i zaproponuje usługi dopasowane do Twoich potrzeb.

Wykonywanie pomiarów geodezyjnych i budowlanych

Naszą specjalnością jest wykonywanie pomiarów geodezyjnych oraz budowlanych w celu kalibracji budowy lub też przystosowania terenu oraz prawidłowej instalacji systemów. Pomiary dla budownictwa i przemysłu oraz pomiary geodezyjne wykonywane są przez wykwalifikowanych pracowników przy zastosowaniu nowoczesnych urządzeń. Gwarantuje to wysoką dokładność. Pomiary dla przemysłu wykonujemy dla różnych sektorów dostosowując ich specyfikę do indywidualnych wymagań. Wykonywanie pomiarów budowlanych i geodezyjnych to nie jedyne nasze usługi, by zadbać o Państwa komfort oferowane są:

  • Instalacja systemu sterowania maszynami,
  • Pierwsze użycie nowych urządzeń geodezyjnych,
  • Kalibracja budowy,
  • Pomiary terenowe,
  • Optymalizacja precyzji prac budowlanych,

Realizujemy również inne usługi na życzenie klienta. Zapewniamy, że wykonywane przez nas pomiary budowlane oraz geodezyjne, a także pozostałe usługi świadczone są na najwyższym poziomie.

Skontaktuj się z nami


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Sitech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w: Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków („Administrator”)
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania oraz ewentualnie w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora i dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy Trimble, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT i wspierające procesy marketingowe.
4. Administrator zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przekazanie następuje w związku z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a następnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i ewentualnego przekazywania Pani/Panu treści marketingowych;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.